170110

Võru koosolek 10.01.2017

Kohal: Sulev, Jack, Heli

Mida keegi vahepeal teinud on?

Heli: Oahpa sõnastiku korrastamine, pöördsõnastike genereerimine. Praegu just testin oma arvutis, kas uue sõnastiku installeerimine läheb hästi.

Sulev: Alustasin viimaks verbide korrektuuritabeliga. Kohe alguses takerdusin mitmetele sõnatüübi probleemidele. Pean sinna kirjutama kommentaare, mida tüüpidega teha, mõnes kohas tuleb jälle mõni uus (all)tüüp teha. Aga kaugele, jah, pole jõudnud. Ainult tabeli algusotsast natuke läbi tehtud.

Jack: Olen opinud tegelema yaml-testidega mhr-töös. Trondi et al poolt korraldatud tööpajas.

Kas on midagi, mida peaksime praegu arutama?

Sulev tahaks verbide korrektuuritabeli algusosa, mille ta on ära teinud, Jackile näidata. Saadab selle Jacki meilile. Paistab, et verbide probleemid on hetkel suuremad, kui olid noomenite tabelis. Nii et pusimist on omajagu.

Mis me artiklitega teeme?

Nodalida põhikonverentsi artiklite tähtaeg on 20. jaanuar. Sinna hästi enam ei jõua (sinna oleks sobinud "teoreetiline" artikkel erinevate FST-de võrdlusest).

Aga Nodalida NLP4CALL workshopi ja demode tähtaeg on alles märtsis, nii et sinna tahaks kindlasti midagi võru oahpa kohta saata.

Võru Inst toim tähtaeg on ka alles veebruari keskel, nii et sinna ka jõuaks meie ettekande põhjal ühe väikse artikli teha järgmise kuu algupoolel. See võib olla eesti keeles. Selle peab kindlasti kirjutama.

Kokkuvõte: tegeleme praegu eeskätt sisuliste asjadega. Tahame Oahpa enne õppetöö algust võimalikult korda saada. Veebruari algusest algab võru keele algkursus TÜ-s.

Järgmise koosoleku aeg

N, 19. jaanuar kell 10 eesti-soome aja järgi