170411

Võru koosolek 11.04.2017

Kohal: Jack, Sulev, Heli

Mis tehtud, mis teoksil, probleemid jne.

Adjektiivide eraldamine noomenitest

  • Sulev on eraldanud adjektiivid, pronoomenid ja numeraalid substantiividest. Jack teeb vastavad muudatused FST-sse.

Kohanimed

  • Kohanimedele tüübinumbrid panna/kontrollida:
Linakülä+%<pcl_ine%>:Lina#külä PROP_35PESÄ "XXXX" ;

Ameeriga+%<pcl_ine%>:Ameerika PROP_ "" ;!

Ameerigalõ
Ameerik
Ameerikah
Ameerikahe
Ameerikan
Ameerikat


nom Ameeriga 
gen Ameeriga 
part Ameerikat
illat Ameerikahe
jne Ameerika-

tüüp: harak :haraga :harakat :harkahe jne

Näide pärisnimede kasutamisest mitmuses: Miiq ei kõnõlõq Trumbõst, Le Penest ja Putiniist. Kaljulaidõst kah mitte.

Kohanimede loend: main/langs/vro/src/morphology/stems/propernouns_newwords.lexc

Oahpa

  • Probleem, mis vajab lahendamist: dict vormid Oahpas (sü̬ü̬, ˋkäse-eiq jms.) asendada korrektse õigekirja vormidega (süü, käse-eiq jms.)

affixes/adjectives.lexc, nouns.lexc, verbs.lexc

  1. +Err/Orth+Use/NG - see on vorm, mis on Oahpa jaoks eraldatud
  2. +Use/NG+Err/Orth - see on vorm, mis on tõesti mittesoovitav ortograafiliselt
+Dial/...
-d- +Dial/Tart
illat de/dõ Dial/Tart
+Dial/-Main 
(1) +Err/Orth+Use/NG  >>(1) +Dial/-Main+Use/NG 


Norm:
-gʼ-  -gj- 
magjahus+Use/NG:magʼahus N_18AIVASTUS "_#õ, #t__magʼahus_" ;
magjahus:magjahus N_18AIVASTUS "_#õ, #t__magjahus_" ;
järgʼmäne:ˋ#järgʼmä A_19PEDÄJÄNE "_#dse, #st__ˋjärgʼmä|ne_" ;
lagja = lag'a
lagʼa:lagʼa A_44SÕDA "_#laja, #lakʼa__la|gʼa_" ;

lagja : laja : lakja : lakja
sõda : sõa : sõta : sõtta

$ sü̬vväq
€ süvväq

foneettisesti: sü̬ü̬ = süü (lähes)

Artikkel NLP4CALL&LA workshopile

Valmis versiooni saatmise tähtaega pikendati 25. aprillini. Retsensentide kommentaare arvesse võttes peame tegema parandusi ja täiendusi.

Keeletehnoloogia konverents 19.-20. aprillil

Sel ajal peab Oahpa töötama!

Järgmine koosolek

Lepime aja kokku meili teel.