170504

Võru koosolek 4. mail 2017

Kohal: Heli, Sulev, Jack

Päevakord

 • Projekt on läbi, kuidas edasi?
 • Jooksvad küsimused
  • Võru klaviatuur mobiiltelefonis
  • Võru speller
  • Masintõlge
 • Võru keeletehnoloogia ühepäevane seminar sügisel
 • Tööülesanded enne suve
 • Ideid, mida edaspidi teha
 • Järgmine koosolek

Projekt on läbi, kuidas edasi?

Finantseerimine? Eesti keeletehnoloogia konverentsil räägiti, et 2018-.... peaks toetatama ka rahvusvahelist koostööd. Uus keeletehnoloogia programm kindlasti tuleb. Sealt võiksime taotleda võru keele FST ja Oahpa, võib-olla ka Apertiumi masintõlke projekti.

Jooksvad küsimused

Võru klaviatuur mobiiltelefonis

Võru keele jaoks pole olemas spetsiaalset Androidi klaviatuuri, aga tähele kauem vajutades tulevad variandid, sealhulgas palatalisatsioonimärgiga täht. Sjur praegu tegeleb. Soovitav oleks combining accute kõikidele.

 
gtsvn/keyboards/

Transduktoris on nii, et kui valmis palatalisatsiooniga täht on olemas, siis kasutada seda. Kui ei, siis combining accent.

koodiga 0301

Jack teeb transduktori ümber, et samal moel oleks.

Võru speller

Trond pani üles muuhulgas ka võru spelleri. Sulevil installeerimine LibreOffice 5.2. ei õnnestunud. Jack kompileeris lähtekoodist, siis õnnestus.

Lähtekoodist kompileerimine käib nii:

cd gtsvn/langs/vro/
./configure --with-hfst --without-xfst --enable-dicts --enable-oahpa --enable-spellers GTCORE=/Users/jackrueter/main/giella-core
make
sudo make install

Masintõlge

Ants Aader, kes teeb ise võru masintõlget (reeglipõhine, sõnastikul põhinev, viskab sõnavormidel kuidagi lõppe ära). Sulev soovitas tal proovida olemasolevat morf. analüüsi. Sel teemal oleks võimalik teha mitmeid üliõpilaste uurimistöid.

Võru keeletehnoloogia seminar sügisel

Idee: võru keeletehnoloogia 1-päevane seminar Võru Instituudis sept-okt. Üldine arutelu. enne, kui taotleda projekte keeletehnoloogia programmist (tähtaeg on ca novembris), tuleks selgeks teha, mida kõige rohkem vaja on.

Enne suve teha:

 • Artiklid Võru Instituudi toimetistesse (konverentsi postri/ettekande laiendus). (kõik)
 • Hääldus (sünteeskõne teistes brauserites peale Safari). (Heli)
 • Puuduvad hääldused sisse lugeda (Sulev)
 • Jack õpetab Sulevile FST reeglite ehitamist. (interaktiivne töö)
 • Jack genereerib praeguse seisuga uued korrektuuritabelid noomeni, verbi ja adjektiivi jaoks.
 • Sulev paneb üles Doodle'i küsitluse, et määrata sügisese seminari päev.
 • Sulev laseb Kauril Agu sisseloetud helifailid kõvemaks keerata.
 • Sulev paneb Oahpa lingid synaq.org-i, umakiil.eu ja Võru Instituudi kodulehele.
 • Eesnimed tegijateks Morfa-C harjutustes (Heli).
 • Heli installeerib endale vro spelleri ja jagab Sulevile kogemusi.

Ebasüstemaatiline tagaeitus:

aktsepteerib: süü-i süü-iq süü-üiq

aga loeb veaks süü-üi, süü eiq ja süü ei

Vastav parandus FST-sse teha (Sulev, Jack).

Ülesandeid tulevikuprojektidesse:

 • kohanimede tüüpide määramine
 • FST tüvedesõnastiku laiendamine (et spelleri ja morf analüsaatori katvust suurendada)

Järgmine koosolek

T, 20. juuni kell 10 Eesti / Soome aja järgi