170620

Võru koosolek 20.06.2017

Kohal: Sulev, Heli

Vahepeal toimunud

  • Heli esines ettekandega Võru Oahpast Göteborgis Nodalida workshopil NLP4CALL&LA. Ettekannete slaide ja artikleid saab vaadata siit: https://spraakbanken.gu.se/eng/icall/joint6thNLP4CALL-2ndNLP4LA2017
  • Sulev käis Saksamaal ja rääkis Göttingeni ülikoolis eesti keele üliõpilastele muuhulgas ka Võru Oahpast. Kahjuks Oahpa oli sel ajal maas (serveri restardi järgselt).

Ülesanded suveks

Heli

  • http://testing.oahpa.no/voro automaatne ümbersuunamine -> http://oahpa.no/voro
  • Morfa-C sünteeskõne panna korralikult tööle kõikides brauserites.
  • Artikkel Võru Oahpast Võro Instituudi toimetistesse (Läänemeresoome sügiskonverentsi ettekande põhjal).

Sulev

  • Küsida Jackilt uued korrektuuritabelid ja need läbi töötada.
  • Puuduvad hääldused sisse lugeda.
  • Artikkel Võru Oahpast.

Järgmine koosolek

N, 3. augustil kell 10 Eesti/Soome aja järgi.