Meeting_2012-04-02

Ávvir-møte

Til stades: Børre, Sjur

Saker:

 • status for Hunspell
 • status for TeX-orddeling
 • prioriteringar framover

Status for Hunspell

 • konverteringa fungerer rett
 • konverteringa er ekstremt RAM-krevande, 22 Gb for sme
 • feil i inndata til Hunspell-konverteringa:
  • det er ord med doble bindestrekar - AIDS--pasiente, A--duvre
  • det er ^-teikn i lulesamisk - konverteringa stoppar ved Andre^evitj

GJERAST:

 • redusera minnebruken (11.4.2012: Børre)
  • fjerna talord - bruk hardkoda samansetjingsleksikon i staden
 • retta opp doble bindestrekar og ^-teikn i hunspelldata (3.4.2011: Sjur)

Status for TeX-orddeling

 • Sjur har starta å sjå på patgen som alternativ til opatgen - verkar ikkje umogleg

GJERAST:

 • bruk patgen for 1.0-versjonen (Sjur)
 • opatgen bør gjerast kompilerbar med nye GCC-kompilatorar (Børre)

Prioriteringar framover

 • få noko ut til midten av neste veke
 • 1.0 ferdig til levering fredag 13.4.