Meeting_2012-04-19

Contents:

Hunspell

Status

 • forslaga mykje betre enn fyrste versjon
 • forslag med enkeltbokstav kjem for det meste langt ned på lista, og er ikkje eit problem lenger
 • det er framleis stammer som kjem som forslag som om dei var ekte ord
 • sammansättningsformer blir föreslagna både med och utan bindestrekk efter seg tillsammans med andra ledd i sammansättningen
 • andre ledd i samansettningsförslaget ser ut til å kunne väre adv ! albma-ládje
áigegárživuohta --≥ áige-gárživuohta/áige gárživuohta

áige-gárživuohta
áige-gárživuohta	áigi+Time+N+SgNomCmp+Hyph+Cmp#gárži+A+Der/vuohta+N+Sg+Nom

albmaládje --≥ albma-ládje

albma
albma	albma+Adv
albma	albma+A+Sg+Nom
albma	albma+A+Attr

ládje
ládje	ládje+Po
ládje	ládje+Adv

albma-ládje
albma-ládje	albma-ládje	+?

ávčču-han

Single-letter entries that should be removed - use a Use/-Spell filter

Æ+Use/-Spell+N+ABBR+RCmpnd
Ø+Use/-Spell+N+ABBR+Gen
Ŧ+Use/-Spell+N+ABBR+Ill
 • Barents- På samma gång godtas inte Barnets-, biras- etc men förslår Barents
 • beannot, guhtta, guokte etc (numerals) ej godtagen

Debug-session on the compound-stem-without-hyphen bug

Using xfst inspect net on spellernonrec we find that:

Inspect: 1
b e a i v:0 0:^ i:v +CmpN/SgN:e +CmpN/SgG:0 +CmpN/PlG:0 +Time:0 +N:> +SgNomCmp:0
@U.NeedsVowRed.ON@ +RCmpnd:0 @U.NeedsVowRed.ON@ @C.NeedsVowRed@ @D.NeedNoun.ON@
--> Level 19 (final)

b e a i v 0 i +CmpN/SgN +CmpN/SgG +CmpN/PlG +Time +N +SgNomCmp +RCmpnd
b e a i 0 ^ v e     0     0     0   > 0     0

beai^ve>

That is, the RCmpnd form has no hyphen! It turns out that word-final hyphens are removed when building spellernonrec. We change the Makefile and the result is:

Inspect: 1
b e a i v:0 0:^ i:v +CmpN/SgN:e +CmpN/SgG:0 +CmpN/PlG:0 +Time:0 +N:> +SgNomCmp:0
@U.NeedsVowRed.ON@ +RCmpnd:- @U.NeedsVowRed.ON@ @C.NeedsVowRed@ @D.NeedNoun.ON@
--> Level 19 (final)

b e a i v 0 i +CmpN/SgN +CmpN/SgG +CmpN/PlG +Time +N +SgNomCmp +RCmpnd
b e a i 0 ^ v e     0     0     0   > 0     -

beai^ve>-

The RCmpnd form now has a hyphen, and the Hunspell conversion should be good to go again: )

TILTAK:

 • fjern alle +Use/-Spell frå spellernonrec

Tekniske problem

 • Ord med raudstrek får seg sjølv som forslag (berre i InDesign; døme: cealkaga)

Hyphen

Verkar bra i dei fleste tilfella. Det er berre ein stor miss:

Problem:

 • manglande orddeling ved ordgrense

Allment

 • vi har ikkje fungerande installeringspakke for InDesign

Vi treng installeringspakke, fordi det ikkje er opplagt for folk kor filene skal liggja, og fordi det er ei plist-fil som skal endrast.