Meeting_2012-05-15

Problem i siste SME-Hunspell (2012-05-10)

 • arabiske tal manglar (1917s -> 1917: s)
 • dei fleste talord manglar: maŋga -> máŋga
  • Alle som har +A- og +Num-analyse manglar
  • reine talord 1-1000000 (som skrivne ord) er med, inkl. okta
 • klitika manglar: oktage
 • ord med punktum blir ikkje akseptert som inndata, og får ikkje forslag:
  • dr -> dr.
 • st.dieđ.
 • akronym får ikkje rett forslag: NSRas NSR: s

Vi retta talorda på møtet, og ord med punktum, og fekk fram fungerande Acro-forslag.

Vi testa klitika, og har eit minimalt eksempel som kan sendast til Hunspell-folk for å illustrera problemet.

TODO:

 • arabiske tal med kasusendingar (Børre)
  • etter mønster frå engelsk Hunspell
 • spørsmål om klitika til Hunspell-liste/forfattar (Børre)
  • kva er gale med clitics.aff og *.dic sidan savvodingis ikkje blir akseptert, men savvogis blir?
 • legg inn phon-rules for NSR: s (dvs kasus-endingar ved akronym) og for NRKa>NRK ( Børre)

Gjer det slik for heile alfabetet med store bokstavar:

 • K'a -> K
 • K: a -> K
 • K´a -> K
 • K-a -> K

Lag ny stavekontroll til 16.5.!