Meeting_2013-06-13

Windows-installerar 3.0

Vi har ikkje fått ei einaste tilbakemelding på den nye installeraren enno, men vi endrar til versjon 3.0 for installeraren, byggjer på nytt og legg han ut til nedlasting. Den nye versjonen er uansett betre enn den gamle, og vi løyser ev. problem som dukkar opp i neste versjon.

Oppgåver:

 • sjekk at leksikonfilene er rett versjon:
  • sme: Davvisámi, version 2.3, 20130206-70068
  • smj: Julevsáme, version 1.1, 2008-12-17
  • sma: Åarjelsaemien, version 1.1, 2011-03-10
 • bygg ny installerar, installerarversjon 3.0
 • last opp ny installerar, med dato og symlenke på vanleg måte
 • oppdater heimesidene med ny lenke i tillegg til den gamle, og med tekst om at ny versjon er tilgjengeleg for Windows7 og nyare (den gamle funkar på XP, den nye er utesta på XP).
 • omset all ny tekst på heimesidene