Meeting_2019-01-1418

Stavekontrollar for mobiltelefonar, møte 14., 15. og 18.1.2019

Saker:

 • erfaringar
 • korleis kan vi gjera forslaga betre

Maja

 • la ut lenke på sma-FB
  • mange syntest det var bra
  • kjempebra med stavekontroll!!!
 • må prøva ut meir
 • forslagsmekanismen: same problem som i Word/LO
 • veldig positivt å få stavekontrollen rett i fjeset - ser problema tydelegare
 • nokre har problem med å få stavekontrollen til å fungera / få oppdateringa på plass
  • manglar info om telefon(modell), OS-versjon, m.m.

Duommá

 • den er bra men ubegripeleg (forslagsmekanismen)
 • han er ikkje konsekvent (sjå Zulip) - kva er det som står i hermeteikn? Truleg det ein sjølv har skrive når det ikkje finst retteforslag

Elena

 • får mange heilt ville forslag
 • treng ikkje vera samiske ord
 • skriv: 'Viellka' (ønsker Viellja) - Miella Giella Niellja
  • stor fyrstebokstav triggar forslag som er namn -> straff namn høgare

Børre

 • problemet er at han gjer rettingar for tidleg - treng (statistisk basert) ordfullføring
 • forslaga når ein kjem halvvegs i ordet er berre tull

Sjur

 • Siden lansering: over 2000 personer har oppdatert tastaturet i iOS
 • Kræsjlogg indikerer at det blir brukt mye

Feilmodell

Er dokumentert her.

Filene som bestemmer vekta til forslaga

Analysatorvektene blir spesifiserte i denne katalogen tools/spellcheckers/fstbased/desktop/weighting/ av desse to filene:

 • spellercorpus.raw.txt
 • tags.reweight

Og vektene i feilmodellen ligg her: tools/spellcheckers/fstbased/desktop/hfst/, og er desse fem filene:

 • editdist.default.txt
 • final_strings.default.txt
 • initial_letters.default.txt
 • strings.default.txt
 • words.default.txt

Endeleg vekt på forslag = analysatorvekt + vekt frå feilmodell

Byt ut desktop med mobile for vektinga for mobilkstavekontrollen!

Resultat etter fleire rettingar

smj

$ echo Viellka | divvunspell -S -z smj-mobile.zhfst | head -n 15
Reading from stdin...
Input: Viellka        [INCORRECT]
Viellja        11.609375
Giella        18.619987
Giellda        20.51159
Vielja        21.89746
Viellde        23.090923
Viellida        23.590923
Viellit        23.590923
Vielljaj        23.590923
Vielljan        23.590923
Vierkka        23.590923
Viehka        27.546875
Miella        29.163086
Vieleda        31.302734
Jiella        32.590923

sma

vïelle - 
vielle - 

$ echo Vïellke | divvunspell -s -z tools/spellcheckers/fstbased/mobile/hfst/sma-mobile.zhfst | head
Reading from stdin...
Input: Vïellke        [INCORRECT]
Vïelle        21.18164
Vïelline        21.371094
Vaellie        23.181967
Vellie        23.181967
Vïelje        23.181967
Vïelli        23.181967
Vïellide        23.181967
Vïellige        23.181967
Vïelleme        26.300001

$ echo Vielle | divvunspell -s -z tools/spellcheckers/fstbased/mobile/hfst/sma-mobile.zhfst | head
Reading from stdin...
Input: Vielle        [INCORRECT]
Vielie        8.183745
Bielie        10.1075735
Vïelle        12.181641

Vuelie        12.585113
Voelpe        13.037261
Gielie        14.714215
Velle        15.181967
Vellie        15.181967
Vislie        16.010395

sme

$ time echo dáhtttu | divvunspell -s -z tools/spellcheckers/fstbased/mobile/hfst/se-mobile.zhfst | head
Reading from stdin...
Input: dáhtttu        [INCORRECT]
dáhtto        0.5107422
dáhttu        5.6054688
sáhttu        12.048828
fáhttu        14.301799
máhttu        15.249023
gáhttu        15.301799
dáhttut        16.82129
dáhtu        17.313477
dáhttui        18.386719

$ time echo muhtin | divvunspell -S -z tools/spellcheckers/fstbased/mobile/hfst/se-mobile.zhfst | head
Reading from stdin...
Input: muhtin        [CORRECT]
johtin        5.9035645
mohtin        6.301799
muhtin        8.017578
mohton        8.301799
mohtun        8.301799
lohtin        8.419841
muhtun        9.350586
muhtton        14.301799
murdin        14.537883

$ time echo muhtun | divvunspell -S -z tools/spellcheckers/fstbased/mobile/hfst/se-mobile.zhfst | head
Reading from stdin...
Input: muhtun        [CORRECT]
mohton        -2.6982012
muhtton        3.3017988
mohttun        5.3018
mohtun        6.301799
muhtun        7.350586
muhto        7.4472656
mihton        8.301799
mohtin        8.301799
lohtun        8.419841


muhtin
muhtin muhtin+Pron+Indef+Attr 0,000000
muhtin muhtin+Pron+Indef+Sg+Nom 0,000000
muhtun
muhtun muhtun+Pron+Indef+Attr 0,000000
muhtun muhtun+Pron+Indef+Sg+Nom 0,000000

jag skriver "muhtin" venstre: "muhtin" mitten: "johtin" høgre: "mohtin"

jag skriver "muhtun" venstre: "mohttun" mitten: "mohton" høgre: muhtton

aha: jag skriver "dáhtttu" venstre: "sáhttu" mitten: "dáhtto" høgre: "dáhttu"

jag skriver "positiiválaččat" venstre: ""positiiválaččat"" (inom citationstecken) mitten: "positiivvalaččat"

echo positiiválaččat | divvunspell -S -z tools/spellcheckers/fstbased/mobile/hfst/se-mobile.zhfst | head
Reading from stdin...
Input: positiiválaččat        [INCORRECT]
positiivvalaččat        4.286133

Det betyr: det til venstre (i hermeteikn) er det du skriv, og det i midten er det som stavekontrollen føreslår, dvs berre eitt forslag.

For å arbeida med forslaga:

 1. justér vekt (feilmodell, tagger)
 2. kompiler
 3. test:
  1. manuelt
  2. automatisk: devtools/test_ospell-office_suggestions.sh