Nye Verkty For In DesignC S55

Telefonsamtale med Per Christian Biti på Ávvir

  • Adobe 5.5 og nyare kan bruka Hunspell
  • Ávvir planlegg å ta i bruk CS6, med støtte for iPad-utgjeving av avisa
  • Outlook kan òg bruka Hunspell (frå systemet)
  • Ávvir bruker OpenOffice på dei fleste maskinene
  • Vil gå over til eit redaksjonelt system med server + Adobe Air-program (ev. i nettlesar)
  • Både orddeling og stavekontroll blir støtta i InDesign som open kjeldekode

Bakgrunnsinfo

CS 5.5 og nyare støttar korrekturverktya i OpenOffice, men i ei eiga mappe i InDesign-hierarkiet (slik at dei ikkje blir blanda med verkty som elles finst på systemet). Dette betyr:

  • Hunspell for stavekontroll
  • modifisert tex-orddeling for den automatiske orddelinga (OOo-orddeling)

Lenkar

Målsetjing

  • 100 % automatisk konvertering til Hunspell, utan samansetjing (vi er nesten allereie der, men skriptet treng truleg litt finpuss enno)
  • 100 % automatisk generering av orddelingsmønster for Tex og OOo

Desse kan gå rett inn i InDesign, og brukast der. InDesign krev ei enkel redigering av ei plist-fil, for å sikra at språka og verktya er korrekt registrerte. Det vil difor vera bra med eit enkelt installeringsprogram.