2018-02-28

Gramcheck-møte 28.2.2018

Til stades: Kevin, Sjur

Saker:

 • status
 • arbeid som står att

Status

 • alternative/overlappande forslag fungerer no i webdemo (proof of concept for «dego lávvomuorran» er i CG-en, -r160987)
 • dokumentasjon av regelskriving for divvun-gramcheck i README (og http://gtweb.uit.no/gc/writing.html)
 • fungerande Python-API med SWIG, testar i travis (men gav opp test av python-api på mac-travis, altfor trøblete)
 • plugin til WoodWing for Ávvir; divvun-gramcheck & friends installert på Ávvir sin maskin (men berre staveutgåva er «på» i UI-et); byggeskript: https://github.com/divvun/woodwing-divvungc/blob/master/scripts/avvir-build-backend
 • litt arbeid med hastigheit; cgspell hoppar no over setningar med hovudsakleg ukjende ord
 • debugging ulike forslag frå gramspell og hunspell; støtte for hunspell i apy (slik at Ávvir kan velja sjølv kva dei vil bruka)
 • cgspell:
  • cache
  • skip-if-unknowns-per-sentence-ratio-at-least
 • fin-fin_gram
 • rettingar for å gjera det mogleg for Tino å pakka divvun-gramcheck (no mogleg å installera som .rpm og .deb!, har man-sider)
 • ymse bugfix i cgspell, webdemo, woodwing
 • fungerande LibreOffice-demo basert på libreoffice-voikko testa på mac og linux, treng UI for preferansar
  • divvun-gramcheck byggar no sti-uavhengige mac-bibliotek for bundling i LO-pluginen frå Travis
  • LO-pluginen ser ut til å fungera som bundle (utan å ha hfst osb. installert først) på mac
 • begynt å sjå på macdivvun.service

Problem

Setning med to ord som får separat blåstrek, istf ein samanhengande («eambbo diđolažžan»):

«Fágaid bargguin lea ohppiidmieldeváikkuheapmi mielde dahkame ohppiid eambbo diđolažžan iežaset oahppanproseassaid hárrái, ja dat addá maid buoret váikkuhanfámu iežas oahppamis.»

Problema med dårlege forslag i Ávvir-stavekontrollen (vs Hunspell) er at mange forslag blir disambiguert vekk. Vi må skriva om disambigueringa til å ikkje røra forslaga frå stavekontrollen, men heller disambiguera forslaga for seg.

Det andre problemet som Ávvir har rapportert er regresjonar. Dei må rapporterast meir spesifikt, så skal vi sjå på det.

Arbeid som står att

 • døypa om repositoriet til libdivvun (Kevin)
  • generell intro om korleis libdivvun kan nyttast òg til andre ting enn gramcheck
  • skilja ut config som er spesifikk for gramcheck (vs andre framtidige konfigurasjonar)
  • planar om framtidig bruk: TTS, analyse/parsing
 • macOS-integrering? (Kevin)
  • basert på https: //github.com/divvun/macdivvun-service
 • innstillingar i webdemo for kva for feiltypar som finst, og kva ein vil slå av og på (Kevin)
 • LO-UI for innstillingar (Kevin)
 • leggja til spellchecker.bin (frå spellchecker.cg3) i pipeline-spesifiseringa ( Sjur)
 • cron-jobb på woodwingprod Ávvir for å henta se.zcheck og oppdatera pipeline + hald sme-sme_spell.mode oppdatert basert på pipespec.xml + rask sanity-check ved utpakking (Kevin)
 • laga shell script (for make check) som testar at alt er på plass og fungerer for:
  • grammatikkontrollen
  • gramcheck-light (= stavekontroll med disambiguerte forslag)
 • be Tino om å leggja til make check for sme, smj, sma, smn (?), og rapportera ved feil + ikkje leggja ut ny versjon dersom feil (Sjur)
 • byggja LO-pluggen for Windows

Alle timane er brukte, Sjur sjekkar om det er mogleg å utvida kontrakten for å få gjort resten av sakene på lista.

Time-estimat for gjenståande arbeid:

 • alt anna enn mac-integrering: 30t
 • mac-integrering: opp til 50t (basert på macdivvun.service)