2018-03-22

Grammatikkontrollmøte

Til stades: Duommá, Kevin, Linda, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • Ávvir-stavekontrollen
 • arbeid framover

Sidan sist

Duommá

 • adverb-adpos-noun etc disamb

Kevin

 • døypa om repositoriet til libdivvun
 • cron-jobb på woodwingprod Ávvir for å henta se.zcheck og oppdatera pipeline + halda sme-sme_spell.mode oppdatert basert på pipespec.xml + rask sanity-check ved utpakking
 • LO-pluginarbeid
  • se.zcheck er no i bundle
  • preferences tilgjengeleg frå Python-API-et
 • default-pipeline spesifisert på attributt på rot-elementet i pipespec.xml

Spørsmål frå Linda: har Tino gjort noko med LOCK-kommandoen? Nei, spør han gjerne på IRC. Issue 8 på github (sjå neste punkt).

Linda

 • Avvir-problemet: la til et vilkår til samtlige REMOVE/SELECT reglan i disambiguator for å unngå at forslag fra spelleren blir fjerna
 • fortsatt med regeltesting
 • fikse tagkombinasjoner i COPY-reglan (f.eks. tagrekkefølge for generering)
 • fekk grammatikkontroll i LibreOffice til å funke når æ fulgte Kevins instruksjoner

Sjur

 • Ávvir-stavekontroll
 • har prøvd å laga testrutine for Err/Orth-tagga ord - sikra at dei alltid har ei gyldig form utan Err/Orth - viste seg å vera vanskelegare enn eg trudde

Ávvir-stavekontrollen

 • disambigueringsproblemet er no fiksa
 • Sjur vil slå på disambigueringa att
 • nye sjekkar som vi vil tilby dei:
  • mellomromssjekk
  • hermeteikn
  • det krev at dei kan slå av feildetekteringa for kategoriar som dei ikkje vil ha

Annan bruk av libdivvun og zcheck-suffikset

 • anna, meir generelt suffiks? libdivvun kan brujkast i mange smanhangar, ikkje berre gramcheck
 • vi må kunna spørja kva for språk som finst installert for ein viss type pipeline (gramcheck, analyse, TTS, ...) https://github.com/divvun/libdivvun/issues/7

Arbeid framover

Duommá

 • jobbe med disambiguering av stavekontrollforslag

Kevin

Linda

 • byrja å sjå på disambiguering av stavekontrollforslag (i lag med Duommá)

Sjur

 • slå på disambiguering i smespell igjen (Ávvir)