2018-04-27

Grammatikkontrollmøte 27.4.2018

Til stades: Duommá, Kevin, Linda, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • automatisk oppdatering av webdemo
 • PROTECT
 • status for Ávvir-stavekontrollen

Sidan sist

Duommá

 • med Linda valt preliminært sett av regler for å lages skotsikre for en første versjon
 • adverb adposition disambiguering
 • diskutert syntaktisk komparativ med bedrevitere / Biret Ánne & Ritva

Kevin

 • Woodwing/Ávvir:
  • regresjonstestar for Err/Orth-baserte stavefeil m.m. (vil ikkje oppdatera data med mindre regresjonstestane går gjennom med den nye utgåva)
  • hopp over rettingar utan forslag (dei er typisk pga. feil frå vår side, og blir iallfall tolka slik av brukarane)
  • fjerning av soft hyphens før sjekking, både i originaltekst og sjekka, ymse relaterte bugs
 • Innstillingar i LibreOffice
  • fungerer: lesing frå errors.xml via divvun-suggest, lesing av brukarlagra ignorerte reglar, lagring og bruk av ignorerte reglar frå editoren, vising/merking/fjerning i plugin-innstillingane
  • prøvde og feila å laga ein boks med checkmarks, noko som har tatt alt for mykje tid – endte i staden opp med to listeboksar og knappar for å flytta ting fram/tilbake
  • la til litt typesjekking i python-koden
  • kompilert for mac på http://gtweb.uit.no/gc/lo/divvun-mac-sme-2018-04-24.oxt
 • litt debug kal vs hfst-pmatch

Linda

 • sett på skuddsikre regler og fant ut hvilke æ vil absolutt ha med (ev. fordi de interagerer med andre regler)
 • kommaregeltesting
 • valensregeltesting

Sjur

 • PROTECT
 • har prøvd å laga test for Err/Orth, men ikkje lett
  • krev at ein kan laga ein ikkje-rekursiv fst som ein deretter kan manipulera mop Err/Orth, men alt for mange rekursive stiar i fst-en

Til neste gong

Kevin

 • macos-service
 • innstillingar i webdemo