2018-06-29

Grammatikkontrollmøte 29.6.2018

Sidan sist

Kevin:

  • Pappaperm
  • WoodWing/Ávvir:
    • begynt på soft hyphen-gjeninnsetting
  • macos/osx: får ting til å bygga, har ikkje klart å få testa det (skal masa på Brendan)

Linda

  • syntactic superlativ grammatikkontroll
  • møte om baskisk grammatikkontroll

Duommá

  • adverb adpos disamb
  • syntactic superlatives

Sjur

  • ingen ting sidan sist, har jobba med mobiltastatur og utlysing av programmeringstenester