2018-09-07

Grammatikkontrollmøte 7.9.2018

Til stede: Duommá, Linda, Sjur

Maid ferte bargat ovdalgo mii sáhttit lanseret (arbeid framover mot lansering):

good walking rules:reduseret

explanation for users:which errors are corrected + possibility to take away

 • real-áibbas
 • real-álo
 • real-álu
 • real-guhká
 • real-guhká2
 • real-vuosttaš
 • syntactic_superlativ
 • syn-case-congruence-moanat
 • komma
 • ?unspace_compound
 • ?addhyphen
 • ekstra mellomrom

ta kontakt med Ávvir - høre hvilke type feil dem vil ha retta på

feedback:Katarzyna/Kasia distaga, 10 + Børre

 • start med nettgrammatikkontrollen som "grensesnitt"
 • etterhvert: Laila, Maren, Hanna, Berit Merethe

feilutvalg:

 • krysse av
 • kort forklaring vs. lang forklaring

nettversjonen:

 • lansere først
 • kommentarfunksjon
 • skal oppdateres hver natt/dag (kl. 1 og kl. 1 - bygginga startar kl 12)

nedlastbar versjon:

 • divvun feedback meny
 • oppdatering

válmmas/gjer ferdig:

spelling error in a compound:

 • &msyn-wrong-case-stivrra #stivrračoahkkin
 • &msyn-wrong-case-gieldda
 • &msyn-wrong-case-riikka
 • &msyn-wrong-case-fylkka
 • &msyn-wrong-case-guovllu
 • &msyn-wrong-case-leana
 • &msyn-wrong-case-biirre
 • &msyn-wrong-case-gili
 • &msyn-wrong-case-bismma
 • &msyn-wrong-case-bismmá