2019-05-15

Grammatikkontrollmøte 15.5.2019

Til stades: Duommá, Linda, Sjur

Saker:

 • Sidan sist/status
 • Arbeidsmål mot lansering
 • Lanseringsdato
 • testrutiner

Sidan sist/status

 • Duommá har jobbat med å testa å førbedre gram-checker:
 • mest NEGATE 0 Err/Orth i disamb-filen
 • lagt till Err/Orth former, mest nouns
 • Linda er no (nesten!) ferdig med undervisinga!
 • Begynt å jobbe med falske positiver for realword errors
 • Sjur har jobba med å få integreringa mot ulike program og system på plass (dvs Gøteborg)

Arbeidsmål mot lansering

Beta-lansering i august:

 1. analyse med err/orth + stavekontroll = stavekontroll med litt betre forslag (fordi errorth svarar til raud strek, men gjev berre eitt forslag)
  1. for sma og smj legg vi inn ein regel heilt i starten av disambfila som fjernar alle errorth, slik at vi ikkje får falsk alarm ved at disambigueringa vel errorth der det ikkje er motivert
  2. for sme kan vi ha ein slik regel på slutten (Linda)
 2. særskrivingsfeil - 33 false positives i bugzilla #2547 (Linda)
  1. detaljar på neste møte
 3. vi må retta alle «my only friend the end»-feil (Sjur og Kevin)
 4. teiknsetjingsreglar (Linda, Kevin)
 5. hermeteikn (Kevin) - er dette òg ein tastaturfeil? dvs finst dei korrekte hermeteikna på tastaturet?

Andre ting til august:

 • dokumentasjon for alle feiltypane
  • døme på feiltypen
  • referanse til kor feilen er normert (GG, Nickel, Riektačállinrávvagat, osb)
 • annan brukardokumentasjon:
  • installering
  • bruk
 • testing, testing! (Allihoopa)

1.0-lansering til jul:

 1. realword errors (áibbas, álo, ballán, biddjui, bidjui, čohkka, čohkke, čohkken, earret, girjji, hallan, heaŋgát, jámas, logát, luohte-compound, luohte-hyph-compound, oainnat, oastit, sakka, vuosttaš)
 2. grammatical errors (syn-aččat, syn-not-dego)
 3. kommareglar

Lanseringsdatoar

 • Beta-lansering 15. august
 • 1.0-lansering 3. desember

testrutiner

 • gullstandardkorpus med precision og recall-testing (->Børre)
 • analyseregresjonstesting mot kjent korpus (devtools/check_analysis_regressions.sh)