2019-09-02

Divvun-gramcheck-čoahkkin 02.09.2019

Sjur, Duommá, Linda:

 • bugger
 • dokumentasjon
 • feilmeldinger, praktisk bruk fungerer

eksisterer dette problemet fortsatt? Dvs: Lagasbirrasis lea aŋkke buoremus doarjjaásahus mii gávdno (bearaš, ustibat jna.) blir retta til: jna. ) (med mellomrom før parentes). I LibreOffice ser Linda ingenting.

Oppdatere: https://giellalt.uit.no/tools/CommandsForGrammarCheckerDevelopers.html

 • working on websites
 • update vislcg3

What do we do here:

Bznr Status Status Bz-tittel
2352 RESO FIXE Underlesing trigga ved overflatekryss (vanlegvis ordgrensemerke internt, men nytta i t.d. url-ar)
2354 RESO FIXE hfst-tokenise heng lenge, klarar ikkje å segmentera
2364 RESO FIXE Guovdageainnu suohkanstivra og hfst-tokenise
2452 RESO FIXE For ivrig disambiguering av stavekontrollforslag
2455 RESO FIXE Ávvir: CG-inserted tags mess up typo generation for e.g. "sátnejodiheaddji"
2467 RESO FIXE The same form is generated 4 times
2543 RESO FIXE positives + placenames = capitalization
2546 RESO FIXE description libre
2553 RESO FIXE Does it treat "J" as a punctuation mark here?
2556 RESO FIXE why does LIBRE and WORD suggest with small letter?
2576 RESO FIXE Libre Office crashes after every divvun.oxt update
2579 RESO FIXE miela miel
2580 RESO FIXE Vanished nom analyzis again
2601 RESO FIXE CG3 COPY rule with subreadings for Err/Orth suggestions
2353 ASSI --- URL vs ja --> seinare
2357 ASSI --- Feilskrivingar av talområde (frå-til osb skrive med siffer) --> seinare
2497 ASSI --- en runde til med valens etter før spellchecker.cg3 - noen tekniske spørsmål --> seinare
2549 ASSI --- , HellasisHellasis --> 2 problem: 1) feil forslag når speller er av; 2) Hellas er ikkje rett namn, skal vera Greika
2559 ASSI --- gramchk wants space between punct and paranthesis --> kanskje fiksa
2566 ASSI --- my only friend the end --> det meste er fiksa, men nokre er enno problematiske
2582 ASSI --- libre suggest and corrects with capitals --> regresjon: no på nytt A. EIRA (for meg) -> til Kevin
2585 ASSI --- Double space in front of "Eanas oassi" suggest "Eanas oassi" --> Sjur flyttar blankteiknsanalysatoren lenger ut
2604 ASSI --- #ahki vs -a-ge (manglande mwe-disamb) --> bra nok no, vi utset andre tilfelle til seinare
2366 NEW --- Warning: "\" ? on line 1966164 looked like a reading but wasn't - treated as text. --> til seinare
2465 NEW --- Regresjonar i gram-stavinga vs hunspell --> til seinare
2545 NEW --- title comes when desciption should come --> Kevin
2550 NEW --- Johan N.N --> fiksa
2583 NEW --- duđavaš+A+A+Pl+Nom --> Linda

Jobbe videre:

Linda:

 • 2559 ASSI --- gramchk wants space between punct and paranthesis --> kanskje fiksa
 • 2566 ASSI --- my only friend the end --> det meste er fiksa, men nokre er enno problematiske

Sjur:

 • 2559 - legg til eksempler - har lagt til
 • 2582 - prat med Kevin - har meldt i Bugzilla
 • 2585 - flytt blankteiknsanalysatoren - gjort
 • sjå over CommandsForGrammarCheckerDevelopers
 • sjå på brukardokumentasjonen som Linda har jobba med