2019-09-06

Divvun-gramcheck-čoahkkin 06.09.2019

Sjur, Duommá, Linda:

Kva står att før lansering?

 • få pluggane (google og msoffice) ut i dei ulike butikkane
 • sjekka at alt fungerer
 • lesa gjennom Linda sin dokumentasjon (Børre og Sjur)
 • leggja ut og omsetja den dokumentasjonen som Linda har laga: xtdoc/divvun/src/documentation/content/xdocs/korrektur/userdocs/sme-grc-beta2019.txt
 • oppdatera LO-pluggen til å visa til dokumentasjonen
 • sjekka at alle feilmeldingane er omsett og ser bra ut

Linda sine spørsmål:

 • hva må vi fikse før vi lanserer
  • alle opplagte og kjende feil (både lingvistiske og tekniske) => meld alt de finn inn i Bugzilla
 • katti vil vi lansere? 20.9.? ev 19.9.?
  • SoMe!!! (Insta, FB, andre?)
  • NAMN!!!