2019-11-22

Grammatikkontrollmøte 2019.11.22

Tilstades: Sjur, Linda, Duommá, Børre

realword error: 115 i boundcorpus

Jf. sme/tools/grammarcheckers/errordata/real-word-errors_correct-corpus

Døme:

Dal dovdat ahte dađistaga manas¢(adv,mix|maŋás) mannat.
Mun oaivvildan ahte ii leat riekta ahte dusse¢(adv,conc|dušše) stáhta galgá mearridit, Mikkel Per Persen Sara joatká.
Leahko¢(verb,con|Leatgo) sáhkkii?
Leatgo sáhkii¢(adj,conc|sáhkkii)?
Dasa lassin lágiduvvo oktasaš oassi, mas fáddan¢(noun,á|fáddán) lea juoigan.
Davvi-Amerihká álgoálbmogat leat dan rájes go eurohpalaččat bohte dohko, vásihan vilgesolbmuid dáfus vealáheami¢(noun,á|vealaheami) ja álbmotgoddima.

Døme på confusion pair frå stadieveksling:

vázzán
vázzán  vázzi+N+NomAg+Sg+Nom+PxSg1
vázzán  vázzi+N+NomAg+Sg+Gen+PxSg1
vázzán  vázzi+N+NomAg+Sg+Acc+PxSg1
vázzán  vázzit+V+IV+PrfPrc
vázzán  vázzit+V+IV+Ind+Prt+ConNeg
vázzán  vázzát+V+IV+PrfPrc
vázzán  vázzát+V+IV+Der/NomAct+N+Sg+Nom
vázzán  vázzát+V+IV+Der/NomAct+N+Sg+Gen+Allegro
vázzán  vázzát+V+IV+Actio+Gen
vázzán  vázzát+V+IV+Actio+Nom
vázzán  vázzát+V+IV+Ind+Prt+ConNeg
vázzán  vázzát+V+IV+Ind+Prs+Sg1

váccán 
váccán  vázzit+V+IV+Ind+Prs+Sg1

Frekvensliste fra lista ovenfor

$ cat gurk.txt |tr ' ' '\n'|grep ¢| sed -E 's/(.*)¢.*/\1/'| sed -e 's/(//' -e 's/)//'|sort |uniq -c|sort -n
   1 ahte
   1 alu
   1 attašii
   1 atte
   1 ággi
   1 áiddo
   1 áŋke
   1 báberlippu
   1 báhkkat
   1 bálda
   1 bearáš
   1 biškui
   1 biviin
   1 bláđii
   1 čilgehusasis
   1 čuvvoda
   1 Dahko
   1 Dalvet
   1 dádjat
   1 dála
   1 deaivái
   1 diehttit
   1 dohkko
   1 Dohpe
   1 duhka
   1 duorgat
   1 dusse
   1 eanáš
   1 fáddan
   1 fáktadieđuid
   1 fáro
   1 fátta
   1 fáttat
   1 fierpmut
   1 Gasku
   1 gassa
   1 gassabohkandoaimmat
   1 gáhčče
   1 giegaid
   1 gielddan
   1 girkonjárgii
   1 govvádemiide
   1 guhkká
   1 guhkku
   1 gummiineaset
   1 hálit
   1 ieža
   1 jo
   1 juhke
   1 justá
   1 kultureanádaga
   1 Leahko
   1 leamas
   1 lihkalit
   1 lippu
   1 Lippuin
   1 lippus
   1 lohkkan
   1 Luohpet
   1 mana
   1 manas
   1 masa
   1 máksolippu
   1 mánat
   1 mánnat
   1 meallun
   1 mo
   1 muitii
   1 muorrat
   1 nammat
   1 njahkalin
   1 nohkat
   1 oahpat
   1 ohpet
   1 olle
   1 olli
   1 ovddabeali
   1 ovddabealli
   1 Riššet
   1 ruvttui
   1 sáhkii
   1 sáhtašeimmet <-----
   1 sáhtit
   1 seakka
   1 sihta
   1 skáhpot
   1 stáđisnuvvan
   1 tihppenlippus
   1 varra <-----
   1 vealáheami
   1 viimmát
   1 viimmátge
   1 vuojat
   1 vuostalastan
   1 vuovderápmái
   2 berre
   2 divttat
   2 dulljiid
   2 okte
   2 rájat
   2 sáhtašii <-----

Frekvensliste over feiltyper

$ cat gurk.txt |tr ' ' '\n'|grep ¢| sed -E 's/.*¢(.*)/\1/'| sed -e 's/(//' -e 's/)//'|cut -f1 -d"|" | sort | uniq -c | sort -n
   1 adj,a
   1 adj,á
   1 adj,conc
   1 adj,lime
   1 cc,vow
   1 indef,vowc
   1 nom,init
   1 noun,cs
   1 noun,fin
   1 noun,mix
   1 pers,vow
   1 pp,conc
   1 pp,svow
   1 pron,á
   1 prop,cap
   1 recipr,vow
   1 verb,ascii
   1 verb,con
   1 verb,fin
   1 verb,lime
   1 verb,mix
   1 verb,svow
   1 verb,vow
   2 noun,a
   2 num,svow
   2 verb,a
   3 adv,á
   3 noun,typo
   4 adv,a
   5 adv,conc
   5 noun,svow
   7 adv,mix
   10 verb,á
   12 noun,á
   12 verb,conc
   17 noun,conc

$ cat gurk.txt |tr ' ' '\n'|grep ¢| sed -E 's/.*¢(.*)/\1/'| sed -e 's/(//' -e 's/)//'|cut -f1 -d"|" | cut -f2 -d"," |sort | uniq -c | sort -n
   1 ascii
   1 cap
   1 con
   1 cs
   1 init
   1 vowc
   2 fin
   2 lime
   3 typo
   4 vow
   9 a
   9 mix
   9 svow
   27 á
   36 conc

Meir om samanblandingspar:

 • stadieväxling: hp vs hpp, tk vs tkk etc
 • geminat xyy vs xy: pp vs hp, tt vs ht etc ahte¢(verb,conc|atte)
 • 1Sg-PrfPrc, Gen-Nom, guhkku¢(pp,conc|guhku).
 • máksolippu-máksolihpu Gen-Nom
 • korte passiver

Kan vi tagga problematiske konsonantsentrum? Dvs potensielle feilkjelder utan å seia at det faktisk er feil. 1 exempel: dusse vs dušše

Suoma ráđđehusa ásahan virgeolmmošbargojoavku evttoha Lappi oarjedavveoassái Enodaga, Gihttela, Muonio ja Kolari laktima oktasaš gielddan.

Andre problem:

    correct errors not found in dc
        {'correct': 'gieldan', 'errorinfo': 'noun,conc', 'type': 'errorortreal', 'start': 251, 'error': 'gielddan', 'end': 259}
{"errs":[["leamas",70,76,"typo","Ii leat sátnelisttus",["leamaš","leamašan","lean"],"Čállinmeattáhusat"],["gánnehatti",83,93,"typo","Ii leat sátnelisttus",["gánnáhahtti","gánnáhaddi","gánnehahtti","gánnehasti"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Go olbmot leat heaitán eanadoaluin, lea dainna go eará ealáhusat leat leamas eanet gánnehatti. "}
{"errs":[["vuostalagai",64,75,"typo","Ii leat sátnelisttus",["vuostálaga","vuostálagaid","vuostálagain","vuostálagas","vuostálagat"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Dál leat riika rájat boahtán min gaskii, ja ealáhusat biddjojit vuostalagai. "}
{"errs":[["guohttomat",9,19,"typo","Ii leat sátnelisttus",["guohttumat","guohtumat"],"Čállinmeattáhusat"],["áidujuvvun",26,36,"typo","Ii leat sátnelisttus",["áidojuvvon"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Dál leat guohttomat eanaš áidujuvvun sisa, nu ahte álki lea diehttit gos ealánat leat. "}
{"errs":[["ressursahálddašeami",24,43,"typo","Ii leat sátnelisttus",["resurssahálddašeami"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"árvvus ahte EO váikkuha ressursahálddašeami guovtte ládje: "}
{"errs":[["stuoramus",107,116,"typo","Ii leat sátnelisttus",["stuorimus","stuorámus"],"Čállinmeattáhusat"],["ruotagillii",154,165,"typo","Ii leat sátnelisttus",["ruoŧagillii"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Muhto dál lea šaddan sierra girjerájus Bajitdurtnosis man namma lea Nordkalottbiblioteket ja mas lea varra stuoramus čoakkáldat Davvikalohta birra; sihke ruotagillii, suomagillii, dárogillii, sámegilliija vel eará gielaide. "}
{"errs":[["gohččoduvvo",48,59,"typo","Ii leat sátnelisttus",["gohčoduvvo"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Giella lea masa seamma go dat mii Norgga bealde gohččoduvvo Norgga bealde. "}
{"errs":[["ruovttos",6,14,"typo","Ii leat sátnelisttus",["ruovttus","roavttus"],"Čállinmeattáhusat"],["sámegielaja",58,69,"typo","Ii leat sátnelisttus",["sámegielaga","sámegielaba"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Sihke ruovttos ja dáppe lea golmmagielat guovlu gos sihke sámegielaja kveanagiella/meänkieli lea dulbmojuvvon, muhto áŋke mii riidalit gaskaneamet. "}
{"errs":[["guovddáš váttisvuođat",90,111,"msyn-compound","\"guovddáš váttisvuođat\" orru leamen goallossátni",["guovddášváttisvuođat"],"Goallosteapmi"],["váldoteman",117,127,"typo","Ii leat sátnelisttus",["váldotemán"],"Čállinmeattáhusat"],["rehalaš",136,143,"typo","Ii leat sátnelisttus",["rehálaš"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Ferte guorahallat ahte lea go dárbu govvádemiide, galget go Otnábeaivve inuihtaservvodaga guovddáš váttisvuođat leat váldoteman Idlouta rehalaš ja visot muitaleaddji teavsttain. "}
{"errs":[["Idlout",0,6,"typo","Ii leat sátnelisttus",[],"Čállinmeattáhusat"],["dáidagin",44,52,"typo","Ii leat sátnelisttus",["dáiddan"],"Čállinmeattáhusat"],["máhtašii",63,71,"typo","Ii leat sátnelisttus",["máhtášii","máhttášii","máhcašii","máttašii"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Idlout ii hálit ieš govvidit iežas bargguid dáidagin: \"Juos in máhtašii čállit ja lávlut, livččen eahpelihkostuvvan olmmoš. "}
{"errs":[["musihkii",60,68,"typo","Ii leat sátnelisttus",["musihkkii"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Ráhkisvuohta gal ii bistán beare guhkká, muhto ráhkisvuohta musihkii buolligođii fas gulul. "}
{"errs":[["Dahko",0,5,"typo","Ii leat sátnelisttus",["Dahkko"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Dahko bokte bivdit ahte čađahuvvo guorahallan mo Unjárgga gielda hálddaša guovttegielat ruđaid maid gielda oažžu Sámedikkis. "}
{"errs":[["cavkileamiid",14,26,"typo","Ii leat sátnelisttus",["cavgilemiid"],"Čállinmeattáhusat"],["fástaspáltán",67,79,"typo","Ii leat sátnelisttus",[],"Čállinmeattáhusat"],["reportašain",81,92,"typo","Ii leat sátnelisttus",["reportášain"],"Čállinmeattáhusat"],["hápmenjurdagiin",94,109,"typo","Ii leat sátnelisttus",["hábmenjurdagiin"],"Čállinmeattáhusat"],["jne",110,113,"typo","Ii leat sátnelisttus",["já","ja","jna","juná"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Suohkan sihta cavkileamiid das, mat berrešedje leat mielde siiddus fástaspáltán, reportašain, hápmenjurdagiin jne. "}
{"errs":[["huksejuvvoi",37,48,"typo","Ii leat sátnelisttus",["huksejuvvui","hoksejuvvui"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Mii eat gal nu vuostalastan go Porsa huksejuvvoi. "}
{"errs":[["dákkar",20,26,"typo","Ii leat sátnelisttus",["dákkár"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"- De don oaivvildat dákkar huksen din boazodollui sáhtašii roassun šaddat? "}
{"errs":[["duovdat",4,11,"typo","Ii leat sátnelisttus",["duovdaga"],"Čállinmeattáhusat"],["jávka",55,60,"typo","Ii leat sátnelisttus",["jávkan"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Dal duovdat ahte dađistaga manas mannat. Loahpas várra jávka boazodoallu ge. "}
{"errs":[["gávnojit",27,35,"typo","Ii leat sátnelisttus",["gávdnojit","gávnnjit"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Čájáhus bistá nu guhkká go gávnojit juovlastálut doppe. "}
{"errs":[["bálkášupmi",28,38,"typo","Ii leat sátnelisttus",["bálkkašupmi"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Ja dat (lea maiddái stuorra bálkášupmi olles dan duoddjái. "}
{"errs":[["muhttomin",16,25,"typo","Ii leat sátnelisttus",["muhtumin"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Sus lávejit ain muhttomin fitnat olbmot su luhtte geat leat oahppamin duddjot. "}
{"errs":[["aigu",9,13,"typo","Ii leat sátnelisttus",[],"Čállinmeattáhusat"],["privahta",58,66,"typo","Ii leat sátnelisttus",["priváhta","priváhtta"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Seminára aigu loktet diliid mat leat atnon sámenissoniid ”privahta ja bearašbirrasa” dillin almmolašvuhtii – ja dá leat dilit mas menddo unnán ságastallo almmolaččat. "}
{"errs":[["“Elles",43,49,"punct-aistton-left","Boasttuaisttonmearkkat",[""],"Aisttonmearkkat"]],"text":"Petra Biret Magga lea sáhkavuorus gohčodan “Elles sámi mánáid kultuvra!”. "}
{"errs":[["magistter",25,34,"typo","Ii leat sátnelisttus",["magisttar"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Skuvlejupmi: Pedagogihka magistter/ Luohkáoahpaheaddji Lappi universitehtas. "}
{"errs":[["riikačoahkkimii",38,53,"typo","Ii leat sátnelisttus",["riikkačoahkkimii"],"Čállinmeattáhusat"],[".ja.12.golggotmánu",69,87,"no-space-after-punct-mark","Ii leat gaska \".\" maŋis",[".12.golggotmánu"],"Sátnegaskameattáhusat"],[".ja.12.golggotmánu",69,87,"no-space-after-punct-mark","Ii leat gaska \".\" maŋis",[".ja.golggotmánu"],"Sátnegaskameattáhusat"],[".ja.12.golggotmánu",69,87,"no-space-after-punct-mark","Ii leat gaska \".\" maŋis",[".ja.12"],"Sátnegaskameattáhusat"]],"text":"Sámeálbmot bellodat bovde 10. dábálaš riikačoahkkimii girkonjárgii 11.ja.12.golggotmánu. "}
{"errs":[["miellahtuvuohta",9,24,"typo","Ii leat sátnelisttus",["miellahttuvuohta","miellahttuvuođa"],"Čállinmeattáhusat"],["riikačoahkkimii",40,55,"typo","Ii leat sátnelisttus",["riikkačoahkkimii"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Njuolgga miellahtuvuohta ii ahte áirasa riikačoahkkimii. "}
{"errs":[["stivralahttun",88,101,"typo","Ii leat sátnelisttus",["stivrralahttun"],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"Ságajođiheaddji Torkel Rasmussen lassin válljejuvvui várraságajođiheaddjin Karen Kitti, stivralahttun Heidi Kitti, Niilo Kalevi Länsman ja Siskko Länsman. "}
{"errs":[["sámegielabálvalusaid",44,64,"typo","Ii leat sátnelisttus",[],"Čállinmeattáhusat"]],"text":"– Juo dála dilis lea dievas bargu vuođustit sámegielabálvalusaid dárbbu ja ain stuorit gielddas dat livččii jo mihá garrasit hástalus. "}
Go olbmot leat heaitán eanadoaluin, lea dainna go eará ealáhusat leat leamas eanet gánnehatti. 
Ovdal eai gávdnon rájat. 
Dál leat riika rájat boahtán min gaskii, ja ealáhusat biddjojit vuostalagai. 
— Ollogat oaivvildit atte boazu billista luomejekkiid. 
Dál leat guohttomat eanaš áidujuvvun sisa, nu ahte álki lea diehttit gos ealánat leat. 
Eiseválddit eai dáhtuin seakka rabas. 
čálusráidui gullet iešguđetlágan temágihppagat mat deattuhit guorahallamiid, bagadeami, diehtojuohkima ja jurdagiid O97 Sámi ráhkadeamis. 
čilgehusteavsttat fas kommenterejit hástalusaid. 
Dán hástalussii ii gávdno álkis čoavddus, danin go olbmuid árvvut, árvvuid dihtomielalašvuohta, sosiála oktavuođat ja gaskavuođat nuppiid olbmuiguin leat nu guovddážis. 
čađaheami lea álkimus rievdadit go bargguin, rámmain ja čoavdima vejolašvuođain lea juogalágan oktavuohta. 
árvvus ahte EO váikkuha ressursahálddašeami guovtte ládje: 
Muhto dál lea šaddan sierra girjerájus Bajitdurtnosis man namma lea Nordkalottbiblioteket ja mas lea varra stuoramus čoakkáldat Davvikalohta birra; sihke ruotagillii, suomagillii, dárogillii, sámegil
liija vel eará gielaide. 
Giella lea masa seamma go dat mii Norgga bealde gohččoduvvo Norgga bealde. 
Sihke ruovttos ja dáppe lea golmmagielat guovlu gos sihke sámegielaja kveanagiella/meänkieli lea dulbmojuvvon, muhto áŋke mii riidalit gaskaneamet. 
Guovdageainnus lea lávlunjoavku, gáffebára, teáhter, kino, heastastáljat ja máŋga iešguđetlágan searvvi- dego) dánsunsearvi, musihkkariid searvi, risttalaš searvvit ja bridge-klubba. 
lágádusa prošeaktačilgehussii go čilgehusasis nu mo dat hábmejuvvo ja struktureret ja berre várret ággi bagadeapmái. 
Ferte guorahallat ahte lea go dárbu govvádemiide, galget go Otnábeaivve inuihtaservvodaga guovddáš váttisvuođat leat váldoteman Idlouta rehalaš ja visot muitaleaddji teavsttain. 
Idlout ii hálit ieš govvidit iežas bargguid dáidagin: "Juos in máhtašii čállit ja lávlut, livččen eahpelihkostuvvan olmmoš. 
Ráhkisvuohta gal ii bistán beare guhkká, muhto ráhkisvuohta musihkii buolligođii fas gulul. 
Dahko bokte bivdit ahte čađahuvvo guorahallan mo Unjárgga gielda hálddaša guovttegielat ruđaid maid gielda oažžu Sámedikkis. 
Gasku dehálaš guovddášbáikkiide: 
Riddu lea sullii 8 miilla guhkku. 
Gáivuotna lea dál neahtas! Dán oktavuođas sihtat oktavuođaid Gáivuona nuoraiguin, maiddái singuin geat ásset ieža báikkiin man nu sivas. 
Suohkan sihta cavkileamiid das, mat berrešedje leat mielde siiddus fástaspáltán, reportašain, hápmenjurdagiin jne. 
Mii eat gal nu vuostalastan go Porsa huksejuvvoi. 
- De don oaivvildat dákkar huksen din boazodollui sáhtašii roassun šaddat? 
Leahko sáhkii? 
Dasa lassin lágiduvvo oktasaš oassi, mas fáddan lea juoigan. 
Davvi-Amerihká álgoálbmogat leat dan rájes go eurohpalaččat bohte dohko, vásihan vilgesolbmuid dáfus vealáheami ja álbmotgoddima. 
- Mun oaivvildan ii leat riekta ahte dusse stáhta galgá mearridit, Mikkel Per Persen Sara joatká. 
Dal duovdat ahte dađistaga manas mannat. Loahpas várra jávka boazodoallu ge. 
Čájáhus bistá nu guhkká go gávnojit juovlastálut doppe. 
Ja dat (lea maiddái stuorra bálkášupmi olles dan duoddjái. 
Dál duddjo dušše muhttomin. 
Sus lávejit ain muhttomin fitnat olbmot su luhtte geat leat oahppamin duddjot. 
Seminára aigu loktet diliid mat leat atnon sámenissoniid ”privahta ja bearašbirrasa” dillin almmolašvuhtii – ja dá leat dilit mas menddo unnán ságastallo almmolaččat. 
Petra Biret Magga lea sáhkavuorus gohčodan “Elles sámi mánáid kultuvra!”. 
Skuvlejupmi: Pedagogihka magistter/ Luohkáoahpaheaddji Lappi universitehtas. 
Sámeálbmot bellodat bovde 10. dábálaš riikačoahkkimii girkonjárgii 11.ja.12.golggotmánu. 
Njuolgga miellahtuvuohta ii ahte áirasa riikačoahkkimii. 
Ságajođiheaddji Torkel Rasmussen lassin válljejuvvui várraságajođiheaddjin Karen Kitti, stivralahttun Heidi Kitti, Niilo Kalevi Länsman ja Siskko Länsman. 
Tove Skutnabb-Kangas vuostálasttii ceaggat dán oaivila. 
Sámedikkis lea ovddasvástádus muittuhit stáhtaid, ahte dálkkádat-rievdan garrasit čuohcá álbmogiidda mat ellet láhka luonddu. 
Suoma ráđđehusa ásahan virgeolmmošbargojoavku evttoha Lappi oarjedavveoassái Enodaga, Gihttela, Muonio ja Kolari laktima oktasaš gielddan. 
– Juo dála dilis lea dievas bargu vuođustit sámegielabálvalusaid dárbbu ja ain stuorit gielddas dat livččii jo mihá garrasit hástalus. 
Čielga diehttu