161116

onsdagsmøte 16.11.

Ailo, Ciprian, Lene, Trond

Saker

Språkbanken

Trond Refererte

Lydkorpuset

Trond refererte, glossa vs. korp.

TODO-lista

/admin/giellatekno/TODO.html

Oppdatere denne lista

NDS-lokalisering

Norsk kjem som engelsk, og verre: som forkorta engelsk.

Ciprian og Trond ser på dette

MT

Lage katalog i art/ for kommande artikkel.

Stillinga

Ta teksten frå sist og redigere

Trond: Lage mappe, skrive punkter, deretter møte om dette i morgon kl 13.

Korpus

Korp

  • Lemma for samansetjing og avleiing
  • Parallellisering, korpuset fungerer ikkje
  • Metadata

Konvertering

  • Parallellisering av .txtfiler?? Ailo snakkar med Børre
  • Innsamling av data (Trond)