TODO

Dette er ei liste over ting som skal bli gjort. Målet er å ha betre oversikt. Fjern liner etter kvart. For ting som er feil og skal bli retta opp bruker vi Bz.

Nyinfra

(tom)

NDS

(sjekk om sakene (nedanfor) verkeleg er avslutta)

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
x x x x x x

Forrest

Denne lista bør vi ordne i logisk rekkefølgje:

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
3.12.14. Parametrisere dict.uit.no (som cgi-bin) TT/Chiara x x Uavh av deling, men vi tar det etterpå
18.2.15. Uferdig venstremeny - den hopper ut (site.xml) Chiara x x LA: foreslår å stryke denne, se mail 22.3.15

Heimesidene, innhald

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
x x x x x x

Webtjenester på giellateknosidene

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Paradigmegenerering cgi-bin: presentasjon x x x x
19.11.14. Tagglokalisering på fleire språk i database i techdoc/lang/common TT Startfilen er MDS-filen for Korp x x

Korpus

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
x x x x x x

Utstyr

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
14.1 Møterom Sjur Vi ventar på svar frå IT (0519) x x

Diverse

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
x x x x x x

AVslutta saker

NDS

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
25.2.15. Snu geo i NDS LA/Cip Ferdig liste skal bli snudd x sjå også 26.11.14.
18.2.15. Lokalisering: templat til translation TT/Ryan under arbeid x dokumentasjon - men fungerer ikkje, jf. sanit - Brev til Ryan 4.12.16
5.11.14. Unifisere FAD-ord i smenob LA Ferdig? x Referanse er 7.12.16, sjå også eldre referat 26.11.14., 19.11.14., 12.11.14.

Webdict

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Oppdatere innhald TT x x Utdaterte: sme, fkv, mrj, kpv, delvis myv
25.2.15. Gjere webdict meir synleg i NDS LA x x x

Korpus

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
14.1. Tekstar: samiske tall (berre 2009) Cip/LA ? x Har Ciprian fått info om sekretariatet for evt å få wordfiler derfra? (jf ref)

Heimesidene, innhald

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Lokalisering, finsk TT/JY/ML sjekk x x
19.11.14. Lokalisering, russisk TT/Jaska sjekk x x