170224

Møte 23-24.2.2017

Trond, Ciprian, Lene, over Hangouts, første del avholdt 23.2, andre del 24.2

Saker

 • Pågåande prosjekt:
  • Dei nye NDS-ordbøkene
  • Manglende autocomplete
  • MT og OmegaT (jf. /doc/mt/omegat/OmegaT.html )
  • sjdrus webdict
  • Informasjon om Vuosttaš digisánit på nettsidene
 • Forskingsgruppa Giellatekno, administrative ting
  • Økonomi
  • (Web)programmerarstillinga
  • Rapport frå smesmx*prosjektet (deadline 8.3.)
 • Planar for våren
  • Forskingsarbeid (ulike tema)
  • Artiklar
  • Folk
  • Reiser
  • Besøk
 • Ymse

PÅGÅANDE PROSJEKT

Dei nye NDS-ordbøkene

smesma, smesmn, smesmj etc.

Cip har arbeidd vidare også etter samisk veke, for alle 6 språkpara.

open -a Safari.app words/dicts/smesma/src/all_smesma.xml

mime-type må vere text/html.

TILTAK:

Teksten Nordsamisk (og Finsk frå smnfin) skal bort. I staden skal det stå POS. Dette gjeld sannsynlegvis mange ordbøker. (Ciprian)

smnfin, finsmn

main/words/dicts/smnfin/semimanual_mg_merge/csv_to_check

Her er det 5119 ord, 3992 har vorte handsama, 1200 står att (er utan +).

Deretter må dette over i papirvennleg format, på den eine eller andre måten (css, InDesign, etc.) Vi har allereie ein del css-filer for xml-formatet vårt, vi kan ta utgangspunkt i det.

A_12 áášánkullee: asiaankuuluva; asianomainen; kyseinen : 1 = 2 = 3 _ 2+3

Manglende autocomplete

autocomplete er forsvunnet fra sme-nob/fin

 • sanit: Det fungerer for fin, for nob, men ikkje for sme.
 • baakoeh: Det fungerer for nob, men ikkje for sma
 • saanih: Det fungerer for smn og for fin

Endra til "autocomplete: true", men det var ikke nok

Funksjonen er knyttet til denne fila, kanskje stien til denne er fjernet?

language_specific_rules/templates/sanit/sme/index_search_form.template

TILTAK:

Ciprian ser på dette

sjdrus webdict

Vi slettar på nettet

http://gtweb.uit.no/webdict/index_sjd-rus.html

Arbeidet går vidare i dei relevante katalogar.

Informasjon om Vuosttaš digisánit på nettsidene

Vi har oppdatert en del informasjon, bl.a. at vi anbefaler GoldenDict istedenfor StarDict. Ciprian har testet dette.

MT og OmegaT (jf. [/mt/omegat/OmegaT.html])

smesmn => sme-smn osv., smesmn er kanskje litt for internt?

TILTAK:

 • Ciprian ser på dette
 • Trond førebur presentasjon til diskusjon i neste veke

Ciprian kan ikke kjøre smenob-Apertium plugin i OmegaT laget av Tino.

majoritetsspråk til samiske språk via OmegaT + "fad" nob-smX, fin-smX

Dette tar vi neste veke.

FORSKINGSGRUPPA GIELLATEKNO, ADMINISTRATIVE TING

Økonomi

Diskusjon om hva vi bør prioritere å bruke penger på

(Web)programmerarstillinga

Går framover.

Rapport frå smesmx-prosjektet (deadline 8.3.)

Trond tar fram skjemaet frå NFR, legg inn overskriftene i priv/plan/project/...

TILTAK:

 • alle tre skriver i svn

PLANAR FOR VÅREN

Forskingsarbeid (ulike tema)

MT-implementeringer:

 • smesmn -- følgje opp bruk av MT + OmegaT (Trond)
 • smesmj -- avhengig av lingvist (diskuteres med Sjur)
 • smesmX-ordbøker

Artiklar

 • L, T: Review til to samiske artiklar
 • Alle: Review på MT-artikkelen
 • Ciprian 2 phd-relevante artiklar/føredrag + eit til
 • Evt nye MT-artikler for hvert språkpår
 • Artikkel om smn-stavekontroll
 • Samiske skriftrommet ("clarino")
 • Cip, ML korrektur på kapittel
 • sme-nob, Vi bør skrive art

Folk

 • Bruke RJ til manuell parallellisering? Trond har tatt kontakt.
 • Ciprian tar kontakt med IT etter USA.
 • Andre? Vi kjem attende til det

Reiser

 • Trond til Syktyvkar for å halde innleiing.
 • Trond til NoDaLiDa
 • Trond til Edmonton?
 • Ciprian til NoDaLiDa
 • Ciprian til AESLA

Besøk

 • Ángel (es-se-es dict) (når? 13. mars)
 • Invitere folk som arbeider med mansisk, marisk ca. 4+
 • Integrere dette med folk her som arbeider med samisk
  • regex + unix
  • nyinfra
  • automatar

YMSE

Kommunikasjon: