180822

Giellateknomøte 22.8.

Saksliste

 • Servarane våre
 • NAV-møtet i Kautokeino, referat
 • ICALL
 • NDS
 • Tale
 • samisk symposium og workshop
 • Korp-workshop
 • LIA
 • UNESCOs år
 • Skoltesamisk, enaresamisk
 • Refusjon for undervisning høsten 2018

kva har skjedd i sommar / i august? (runde) kva no?

Sommar + august

Trond

Ei veke med burjatisk i sommer, diskusjon med Antti, reise til Kautokeino (NAV) og Enare (sms, smn).

Ciprian:

 • GEO, buggar, litt med LIA.
 • Erzja, moksja til Jack.
 • Korpus: Nye script fordi nytt inputformat.

Chiara

 • Var aleine i juli og arbeidde med sma-oahpa.
 • Etterpå: Ciprian fann bugs.
 • Laga knapp på NDS for å melde feil
 • Deretter: Konteaksta. No: Legge til ferdiganalysert tekst på Konteaksta.

Lene

Ferie! ... men litt MT: To abstract til samsymp: Px (m/Laura) og MT (m/Trond) Førebuing av undervisning

Servarane våre

svn-servaren

Børre skal flytte (Trond snakkar med Børre).

xserve

Vi tar opp dette.

Dei andre servarane

Flytting pågår. Chiara oppdaterar dokumeentasjon under techdoc. trunk/techdoc/infra/VirtualServers.jspwiki

Servar i skya (?)

Vi veit ikkje kva som er konsekvensen av denne politikkomlegginga. Ciprian tar opp dette med Roy.

NAV-møtet i Kautokeino, referat

Trond refererte.

ICALL

Chiara og Lene arbeider vidare. Ny situasjon: Bruk av ICALL i undervisninga, og kan prøve ut. Overgangen til samlingsbasert undervisning gjer ICALL meir viktig enn før.

NDS

 • Ny knapp for sanit, undervegs for andre språk
 • Lenkje til Korp berre når det er ord der?
 • Fleire tilslag: Det tilslaget som matchar skal kome først
 • Geo og koordinatar til NDS
 • Deretter liste som no heiter Autumn 2017
 • Loggen
  • Backup (backup av all log) (Ciprian diskuterer med Børre + Sjur)
  • Backup: spesiell log for NDS (biggies-bound)
  • Backup for alle webtenester (Ciprian)
  • Til neste møte: Oversyn over loggar: kva har vi, kva gjer vi med det. Trond lagar README-fil i private/logs/

Tale

Tekst-til-tale

Ciprian har lese dokumentasjon og sendt til oss, og har tatt opp ein del talarar.

Pipeline før workshop?

Tale-til-tekst

 1. Bruk det vi har
 2. Repeter TTS for nordsamisk
 3. TTS for andre samiske språk

NDS-bruk:

 • tale-til-tekst: nob, fin er dei aktuelle språkpara
  • Sjå på mobiltelefonbruk (Jf. Sjur sin plan om mobilordboksapp)
 • tekst-til-tale: Ta i bruk sme.

Lagring

Trond og Ciprian ser på dette etter møtet.

Workshop

 • Trond snakkar med dei i Helsingfors

samisk symposium og workshop

Symposiet er på 14.-16.11.

Føredrag

Vi har sendt inn abstrakter.

Workshop

 • Korp i Uleåborg
  • Grensesnittet i ulik type bruk
  • Ulike korpora: einspråkleg, parallell, talespråk (LIA)
  • Andre korpora? (Korp-grensesnitt = Helsingfors-grensesnitt)
 • Nytt frå Giellatekno:
  • Konteaksta + ICALL
  • Andre tema?

Reise

Hotell, rom i lag (relativt snart) - kommer info fra Oulu

Korp

Korpworkshop i Stockholm

Språkbanken kan dekke to personar. Trond snakkar med Lars om det praktiske.

Fornye innholdet i Korp:

 • Bugzilla: Problemer med hfst-analyse (f.eks. tag som ikkje er bortfiltrert)
 • Preprosessering: Vi diskuterer når Linda kjem (neste veke?).
 • Ciprian skal sjekke systematisk interpunksjonsoutputten.

LIA

Vi har fått materiale frå Oslo, Lene forbetrar fst-ar. Ciprian har sett på pipeline.

Deadline for ny ELAN-fil til Oslo er slutten av denne veka (24.8.).

Workshop: 13.9. i Kautokeino. ... også 12.9.? Vi ser på reiserute når vi får program.

UNESCOs år

Innspel frå Sjur og Trond (oss alle) til Aili.

Giellatekno/Divvun lage eit seminar om dette til neste år? "vi kan vente på algoritmene" -- nei, det kan vi ikkje.

Skoltesamisk, enaresamisk

Trond refererte fra arbeidet med skoltesamisk og enaresamisk i forrige uke i Enare

Refusjon for undervisning høsten 2018

Trond og Lene underviser hver i 50 % dette semesteret. Dette skal refunderes til Giellatekno sitt budsjett.

Trond tar opp dette med instituttledelsen, ikke minst tidsperiode for bruk av pengene, og vi må lage en plan for bruk av pengene.

Neste møte om ei veke.