190626

Giellateknomøte 26.6. 2019

Til stades: Chiara, Lene, Trond

Saksliste

 • Nærmeste prioritet
 • Servere
 • Konferanser og avtaler høsten 2019
 • Planer framover (større perspektiv)

Nærmeste prioritet

LIA:

Lene prosesserer filene på nytt og sender dem torsdag til UiO.

NDS-buggar

Lene har meldt inn, m.a. autocomplete

Oppdatering av innhald på Korp

 1. mhr, mrj
 2. fkv
 3. parallelltekstar med sma

Korpusmedarbeider

Skaffe info om lønn Trond

Korpusarbeid

prm-tekstar er lagt til, fint.

NY parallellisering: Det er ei lang liste, den må haldast ved like, og sidene endrast. Tiltak: Diskutere om rutiner for innsamling.

Henting av sametingsprotokollar: Lene undersøker saka med SD

Timearbeid, parallellisering i august. Trond tar det opp med medarbeidar.

Invitere til møte med informatikk ved UiT i august Chiara

Servere

Innholdet på gtweb er flyttet til ny server, den gamle er ikke slettet.

Chiara har tatt backup av static_files på xserven. Innholdet skal flyttes til en ny server, og dette må gjøres like etter ferien, siden det er problemer på gamle serveren.

Børre skriver i epost:

"Det er disken som svikter, har hatt det problemet tidligere. Vi har en maskin, divvun.uit.no, som skulle erstatte divvun.no/xserven, men vi kom ikke så langt.

Tipper det vil være lurt å ta backup av static_files, så den ikke går tapt og håpe at den ikke klapper helt sammen.

Om den klapper sammen, så må du Chiara ta kontakt med it-avdelingen og skaffe deg konto på den maskina (den er satt opp med ad-kontoer.

Om det blir aktuelt å skifte maskin, ta kontakt, så kan jeg forklare hvordan oppsettsfilene for apache er lagt opp."

Chiara skal oppdater serverinfo på techdoc/infra/system/Serveroppgradering.jspwiki

Konferanser og avtaler høsten 2019

 • Hanna 20-22. august (12-21? eller 20-22?)
 • Bibelseminar Kautokeino, 23-24. august
 • NoDaLiDa, CG (uke 40, første uka i oktober) https://nodalida2019.org, https://spraakbanken.gu.se/eng/research-icall/8th-nlp4call
 • Sørsamisk, Levanger (uke 40, onsdag-fredag)
 • SAAL4 (konferanse om samiske språk) Uppsala 14.-15. november
 • Stadnamn, Tromsø 21.-22. november
 • UNESCO, om språkteknologi for less-resourced languages, Paris 5.-6.12.,
  • vi bør følge opp NY, evt. egen workshop? Sjur

Planer framover (større perspektiv)

Følgje opp ulike saker

Jf. https://giellalt.uit.no/admin/meetings.html

Vi har mange gode idear, ikkje alle sett vi ut i live. Vi bør ha betre system for dei.

Liste over ting å gjere hausten 2019