Plan

Dette dokumentet gir en plan for Giellaekno-arbeidet. Dokumentet er ordna først etter tema, så etter person. Se også lista over ting som skal gjøres.

Liste over saker, hausten 2019

 • Samarbeid informatikk ved UiT
 • Korp (Gøteborg, oppdatering, nye språk, ordbild)
 • NDS (nye funksjoner, nye språkpar, algu, Geo)
  • Geo, words/dicts/smi/geo/xml_src/
   • oppdatering frå kartverket: sk_20180425
 • Machine learning
  • Ulike tema: NMT, missinglist, stavekontrollforslag, ulike ortografiar?
 • MT
  • sme-nob
  • sme-smX, smX-sme
  • CG-MT
 • ICALL
  • Konteaksta, videre arbeid
  • Oahpa2.0 (samarbeid på UiT, samarbeid AltLab (UofA)
  • Skrivehjelp (grc-L2, TTS, utvida speller..., forsking på dette)
 • Andre tema
  • Samarbeid med f.eks. samisk kommune (jf. utlysing av prosjektpengar)
  • NFR-prosjektet (vite om evt. finansiering i nov.-des.)
  • TTS på server
  • Gamle ortografier inn i Korp (og analyse), eget prosjekt (tema for master?)
  • OCR
  • Ny TTS-teknologi (søknad inne hos KMD)
  • Ny programmerer
  • Artikkelskriving
  • Andre språk (fkv, smn, mhr, ...)

Plan ordna etter tema

(liten x = arbeid, stor X = prioritet)

Tema Namn 2019 vår 2019 høst 2020 vår 2020 høst  
ICALL Chiara, Lene Oahpa2 Oahpa2      
ICALL art Chiara, Lene Konteaksta
som fenomen
Konteaksta
i bruk 
         
NDS - frontend Chiara, Lene            
NDS - innhold Lene, Trond sme-spa             
NDS evaluering art alle            
LIA Lene          
MT sme-nob Lene, Trond  x   x       
MT sme-nob art Lene, Trond          
MT sme-smX, smX-sme Lene, Trond          
Korp Chiara          
Korpusarbeid div            
Korpus art Trond          
Lingv skuffe Trond     x   x        
smn-FST Lene, Trond          
smn-artikkel Lene, Trond          
sme-smn artikkel Lene, Trond          
dependensanalysator Lene, Trond,            
tekstkompl art Lene, Trond              
Canada Lene, Trond          
Russland Trond          
Norden Lene, Trond          
Undervisning Lene, Trond   ?        
Konf, workshops            
Foredrag Lene, Trond x          
Grafisk form Chiara          
REST Chiara   x        
samarb institusjoner ..            
NAV (og andre) Trond            

 

Eldre planar

Namn 2018-I 2018-II 2018-III 2018-IV
Chiara konteaksta
NDS
REST
Grafisk form
Konteaksta
REST
Grafisk form
art: Konteaksta
REST 
art: Konteaksta
Lene phd
Konteaksta
MT-søknad
smn-artikkel
phd
Konteaksta
MT (NDS)
undervisning
LIA
MT
art: Konteaksta
undervisning
MT
samsymp
art: Konteaksta
Trond smn-fst
admin, phd, korpus, samarb
MT, NDS, smn-art, korpusart
admin, phd, korpus, samarb
lingart
admin, phd, korpus, samarb
undervisning
?
admin, phd, korpus, samarb 
undervisning