Omega T170410

Møte om status for OmegaT-arbeidet 10.4.2017

Til stades: Sjur, Tomi, Trond

OmegaT med MT

Vi hoppa over temaet, tek det på neste møte.

OmegaT utan MT

Vi har ikkje (dokumentasjon for) FST-ar for Windows

Dokumentasjon

 • Vi har ikkje dokumentasjon for brukarar
 • Vi har ikkje dokumentert FST-ar for Windows

Ulike typar dokumentasjon:

 1. Dokumentasjon for tekniske utviklarar ("Tomi")
 2. Dokumentasjon for utviklarar ("Trond")
 3. Dokumentasjon for testbrukarar ("Miina")
 4. Dokumentasjon for vanlege brukarar ("alle")

Vi har ei side OmegaT som i praksis er skriven for gruppene 123.

og ei side Paratekst som skulle vere for 4.

Å gjera:

 • testa på Windows, oppdater dokumentasjonen (Tomi)

Oppdatere dokumentasjonen:

Dele den etter gruppene 1324 ovafor:

 1. Gruppe 1: Spesielle undertema lenka til separate dokument (Mac App Bundling)
 2. Gruppe 2: All teknisk dokumentasjon her (OmegaT.html)
 3. Gruppe 3: Alt testbrukarane treng
 4. Gruppe 4: Ventar vi med = 3 utan skarpe kantar. For 4 vil vi helst ha ei-pakke-nedlasting

Situasjonen: Vi har 4, som er utdatert, og 123 i eitt dokument, i ei blanding, utan ref til Windows.

Viss vi gjer noko som gjer at vi må oppdatere http://wiki.apertium.org/wiki/Apertium_OmegaT_Native så må vi det.