Meeting_2013-05-30

Møte Trond, Sjur 30.5. 2013

  • Fran og sumararbeid
  • Stavekontrollar
  • Sørsamiske tekstar
  • FAD-prosjektet

Fran og sumararbeid

Vi prata om dette på det førre møtet, og såg over og justerte planane til Fran. Ok for no, ledig tid i august.

Grammatikkontroll

Granska-kjeldekoden kan kanskje bli tilgjengeleg. Ja takk, og via Fran.

Stavekontrollar

Siste nytt: framleis ikkje fungerande kompilering - Sjur vil droppa 10.4, og gå opp til 10.6 som byggemaskin, med 10.5 som minstekrav for brukarane.

Kommenter lista over språk til Voikko-LO-pluggen.

Sørsamiske tekstar

Aino vil ha alle slags tekstar. I eit FAD-perspektiv vil vi gjerne ha tospråklege adm-tekstar.

Vi tar eit fellesmøte om sma-korpus-innsamling i neste veke.

FAD-prosjektet