130409

Karp/Korp-møte 9.4. 2013

Til stades: Børre, Ciprian, Sjur, Trond

Saksliste

 • Status quo
 • Plan
  • GT
  • DV

Status quo

Prof. II på veg.

karp

Karp kan vere for avansert for oss. -- det ser ut til at vi ikkje har leksikalske ressursar til det. Vi ser på korp først, seinare på karp.

korp

http: //www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/248_Paper.pdf

Korp er eit mogleg alternativ til DeepDict.

The interface has been inspired by corpus search interfaces such as SketchEngine, Glossa, and DeepDict, and it uses State Chart XML (SCXML) in order to enable users to bookmark interaction states.

Korp-plan

Korp først til Cip si maskin, deretter til gtweb.

Victorio-flyttinga

Svn-repositoria er flytta (bortsett frå $GTBOUND), og er tilgjengelege (ein litt eldre versjon, ikkje sjekk inn anna enn testinnsjekkingar):

svn co https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/gt/script/corpus

Ting som skal gjerast for å fullføra flyttinga:

 • synkronisert med IT:
  • synkronisera repositoria (Børre)
  • slå av svn/httpd på victorio-maskina (Børre)
  • gtsvn.uit.no/* som alias til gtsvn.uit.no/* (IT)
 • uavhengig: installera gyldig sertifikat for svn på gtsvn (Sjur, IT)
svn
cgi
	/www - filene er manuelt kopiert hit
	/opt - dette er binærfiler
bound
webdict
	mt
	
eksperimentell oahpa

/www
/opt
/
/home/generelle_underkatalogar
/home/personlege_underkatalogar == personleg ansvar