140108

Lokalisering:

Språka:

 • samisk
 • norsk
 • finsk
 • svensk
 • engelsk

Flagg heller enn skrift som ikon oppe til høgre

Cip er nå helt imot bruk av flagg: - de er ikke symbol på språk men land - de ødeleger for den fine og ryddige Korp-layouten

Lokaliseringsfilene er i main/apps/korp/frontend/translations/

Todo:

 1. Trond: Spørre finnane. 8.1.
 2. Ciprian rydde 13.1.
 3. Ciprian fikse flagg (main/xtdoc/gtuit/src/documentation/content/xdocs/images/) 13.1.
 4. Etterpå overstting: Lene (sme), Trond (nob, fin)

Øverste meny til venstre:

I dag er det

Modern | Parallell

og så kjem språka i kvar undermeny.

Vi vil no endre til:

sme mono | sme parallell | sma mono | smj mono | sjd mono | sjd parallell

Parallelle alternativ for sma og smj kjem etter kvart som parallellkorpus blir tilgjengeleg.

Korpus blir sett opp som vist i dokumentasjonen Korp Karp Installation

Vi vil ha delt sme-korpuset som det står i dokumentasjonen, med desse kategoriane:

 • Nordsamisk originalspråk
  • sakprosa
  • aviser
  • skjønnlitteratur
 • Nordsamisk oversatt fra bokmål/nynorsk
  • sakprosa
  • aviser
  • skjønnlitteratur
  • lovtekster
 • Nordsamisk oversatt fra finsk
  • sakprosa
  • aviser
  • skjønnlitteratur
  • lovtekster
 • Bibelen
  • Det gamle testamentet
  • Det nye testamentet

Kategorar som evt er tomme blir ikkje lista opp.

Dette må på plass.

korp i nds:

sjå ordet i korpus

Ciprian ser på det + mail til Ryan 8.1

Plassering av lenkje: Til högre for "Oza" som ein separt boks med luft imellom

+--------+   +-----------+
| Search |   | Search in |
|    |   | Texts   |
+--------+   +-----------+

Den enkeltknappen berre for sme2nob og sme2fin.

Dokumentasjon

Dokumentere Extended-grensesnittet

Dette kan vi ta seinare

Integrert i grensesnittet

Det er en lenke til bruksanvisning (desverre litt for hemelig plassert) og vi kan peke derfra til vår dokumentasjon.

Dokumentasjonstekst bak

 • Eksempel på relevante søk
 • Full dokumentasjon av cqp-syntaks

Lemmasøk

Lemma i Extended:

 • Bruke analysator for å finne grunnform, og ikkje liste.
 • Referere til lemgram (lemma PoS) nesten som i den svenske, berre via fst

Det vil vi helst ha til den 20.1.

Alle punkt ovafor dette i dette referatet er meir viktig.

Ting til seinare

NDS i korp:

Det fungerer i boksen til høgre. To ting skal gjerast:

 1. Skriv ein ny tekst som viser at det er mogleg å få omsetjing.
 2. Legg inn nds på same måten som i http://kursa.oahpa.no

Dette kan vi evt vente med til etter 20.1.

Logo

 • Logo kjem vi attende til.

Sortering

 • komma-insensitiv sortering i kwik: Seinare
 • andre sorteringsalgoritmer

Parallellsøk

 • norsk "mann"
 • rumensk ikkje   "om"

Er dette mogleg? I dag fungerer det ikkje. NB! Det fungerer i glossa, http://giellatekno.uit.no/text.en.html.

Hugseliste

 • deconnect saldo

Lingvistiske

tagflytt nisu+Sem/Hum+N Flytting av tag skal i boks, vi skal bruke fst frå nyinfra

acc/gen - det er homonymi som står att. Viss du i korp söker på acc får du ikkje den der vi seier "ta den förste"

Korp i Finnland har implementert slikt (se deres lokalisering).