181001

MT sme-nob, møte 1.10.2018, Lene, Trond.

Saksliste

 • Status
 • Arbeidsplan og tidsplan

Status

Mens vi ventar på NFR sitt svar på MT-søknad presenter vi sme-nob i Uleåborg 14.11. 2018.

Arbeidsplan og tidsplan

Vi laga ein arbeidsplan for mt-systemet og for evaluering, og ein tidsplan.

Planen, slik vi laga han, er her:

Ting som skal gjøres, strategier

 • acr må sjekkes, både nob og dix (Trond)
 • løsning i disamb for subqst som begynner med finv (Lene)
 • egen tagg for nob setningsadverber, for bedre regler om ordstilling i t3x (Trond, Lene)
 • bestemt/ubestemt: Trond ser på mulige forbedringer

Evaluering

 • annotering av feil i oversettinga (hvem? Øystein? Sjur? Bjørn L?) (SD pressemelding, Ávvir-artikkel, SA-kursbeskrivelse)
 • informanter
  • skala av oversatte setninger, etter hvor forståelige de er
  • tekst, spørsmål til innholdet

Målet er at kvar setning skal innehalde ulike feiltypar (eller vere korrekt):

 • ordstillingsfeil
 • bestemtheitsfeil
 • ...

Tidsplan

 • 8.10. Pilot for evaluering
 • 26.10. D-dag for mt-systemet
 • 29.10. Ferdig utkast til ramme for presentasjon (utan evaluering)
 • 29.10. Evaluering med 15 informantar
 • Deretter analyse + skriving av resten av føredraget

Dette oppdaterer vi etter kvart. For den oppdaterte planen, sjå Arbeidsplan 2018.