151130

Møte 30.11. 2015 - Google Hangout

Tilstede: Trond, Erika, Marja-Liisa, Ciprian, Lene

Saksliste:

 • Retningslinjer for organisering av arbeidet
 • Arbeid fram til kurset 7.12.
 • Kurs i Apertium MT 7.12.-10.12., i Tromsø
 • Arbeidet med dei to presentasjonane til det samiske symposiet i Tromsø i februar
 • FST improvements

Retningslinjer for organisering av arbeidet

Trond orienterte om retningslinjer.

 • Utviding av sme2smX til også å gjelde sma, smj. Lene tar ansvar for det lingvistiske arbeidet.
 • vi skal bruke MT dokumentasjonside
 • sma og smj kommer med i sme-smX arbeidet og vil være med på MT-kurset

Lene la fram en mer strukturert opplæringsform, med

 • felles opplæring for dem det gjelder,
 • med god dokumentasjon,
 • samle eksempler på det man er usikker på til felles opplæringsmøter
 • bruke chat og mail bare når man står helt fast
 • arbeidsperioder: f.eks. bør ikke generelt twolc arbeid og generelt affixarbeid foregå samtidig

Arbeid fram til kurset 7.12.

Worksketch for the smesmn project (who does, what in what order)

 1. Tekniske på plass (Fran, Trond, Lene, Sjur)
  1. Ulike frå språkpar til språkpar.
  2. Alle fikse tag-mismatch
 2. Bidix
  1. Bidix: Manglande ord frå parallelltekstar (stjerneformer) (Erika)
  2. Bidix: disambiguere 1-m (ML)
  3. Bidix: todoliste /mt/smesmn/todolist.html
 3. Kursplan
 4. FST: er stort sett god nok for MT-veka
 5. Førelesingar: (Lene, Fran, Trond)
 6. Tekstar: 7500 ord setningsparallellisert, evt. nye tekstar.

Bidix-arbeidsmøte kl 9 norsk tid tirsdag: Lene, Erika, ML

Kurs i Apertium MT 7.12.-10.12., i Tromsø

Kursplan

Evaluering må inn på kursplanen.

Kan Miina og Neeta følge kurset eller deler av det? Trond tar kontakt.

Arbeidet med dei to presentasjonane til det samiske symposiet i Tromsø i februar

 • 100 nye skribenter
  • lage spørreskjema før kursuka (Ciprian sette opp rammeverk, Erika lager spørsmål)
  • målgruppe: de som snakker smn, derfor spørreskjema på smn
  • diskutere spørreskjemaet kursuka, men utafor kurstida
 • MT presentasjon
  • evt. mindre evaluering med en ekstern oversetter, i januar
  • samle eksempler på forskjellige typer utfordringer, i felles dokument (Lene oppretter dokument)

FST improvements

 • derivasjoner og sammensetninger - vil bli diskutert på kurset neste uke
 • forbedring av verbbøyning - bruke IM som informant?
  • Skrive miniparadigmer vs. generere ulike kandidatar og få dei retta
  • Arbeidsgang:
   • Script for å gjere generert output leseleg
   • Lingvistisk prioritering
  • Tekstar til retting -- men ikkje enno. (ein frå norsk side og ein frå finsk side)