121001p

Møte 01.10.12

Til stades: Heli, Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • Wordpress og servere
 • Avslutte gamle oahpa
 • Sørsamisk morfa
 • Sahka
 • Feedback for Vaska og Sahka
 • Dict
 • Bugliste
 • Enaresamisk Oahpa
 • Kotus-ordboka
 • Neste møte

wordpress og servere

Kuvsje er flytta inn, Aajege starter å lage sma-stier. Lene har hatt möte med Aajege, det ser ut til å fungere. Eit lite problem er å laste opp filer via interface. Dette har Ryan fiksa (jf. mail i natt). Det er ei mappe til opplasting som WP vil lage sjölv, men som programmet ikkje hadde løyve til.

 • Spørsmål: Skal vi helst ha store filer utanfor WP, med lenkjer i staden?
 • Svar, Ryan: Nei, det bør gå bra å lagre filer i WP også.

Opplasting med SSH til kuvsje

WP Media sti: /home/kursa/www-data/wp-content/uploads/

Lenkje til sørsamisk læringssti: http://kuvsje.oahpa.no/

Avslutte gamle oahpa

 • Lene har laga infoside
 • Heli har ändrat url-ar
 • Skrive epost til ovttas.no (og evt. andre) om nye url-er

http: //oahpa.uit.no/univ_oahpa/ (denne ligg på victorio, og skal bli lagt ned)

Ryan har laga eit script for å eksportere frå victorio-oahpa til gtoahpa.

Arbeidsplan

 • Heli legger ned http: //oahpa.uit.no/univ_oahpa
 • Ryan ekporterer logger og brukerstatistikker fra http: //oahpa.uit.no/univ_oahpa
 • Lene sendar brev til samisklærarar, ovttas.no osv

Sørsamisk morfa

Ryan oppdaterte databasen sist natt, og han har også laga en backup. svn revisjon 59359 Morfologisk feedback er ikke på plass.

Arbeidsplan for nyutvikling av sjølve Oahpa

Utvide Morfa-S med fleire verbgrupper. I dag:

 1. likestava
 2. ulikestava

Dei vil ha desse kategoriane, som avkryssingsboksar og ikkje rullemeny

(poenget er at det skal vere mogleg å velje fleire kategoriar)

 1. likestava I
 2. likestava II
 3. likestava III
 4. likestava IV
 5. likestava V
 6. likestava VI
 7. ulikestava

Informasjon om verbklassene ligg i filene. Databasen må installerast på nytt. Jf. v_smanob.xml, der klassane er merka class="IV", etc., dvs. I - VI.

 <e exclude="smanob">
   <lg>
     <l class="IV" pos="v" stem="2syll" vow="aa">aatedh</l>
   </lg>
   <stem class="bisyllabic"></stem>

Tiltaksliste

 • Dette gjøres (og dokumenteres) av (Ryan)
 • Se på installeringslog fra generering, og teste (Lene)

Sahka

Vi fortsetter med å la brukeren kunne be om fasitsvar. Vi eksperimenterer med coffeebreak-dialogen.

Tiltaksliste

 • Lage oppsett for fasitsvar (Heli)
 • Implementere systemet (Heli)

Feedback for vasta og sahka

Feedbackfilene for vasta og sahka er kraftig forbedra på norsk og engelsk. Samisk og finsk må også oppdateres. For finsk linkes det til samisk grammatikk.

Tiltaksliste

 • Lene oppdaterer den samiske fila
 • Trond kopierer fra samisk og oversetter til finsk, de messages som er endra.

Dict

Fjerne lista over ordbøker i venstre marg

Tiltaksliste

 • Lage en sluttbrukerside pr språkpar i tillegg til dagens løsning (Trond)
  • index.html kan vere sida med alle språkpar, og index_LANG1-LANG2 skal vere utan venstremarg, men med lenkje til index.html (andre ordbøker) oppe til høgre.

Bugliste

1386 ryan.txanson@gmail.com Safari 6:språkvalg blir overkjørt av default språkvalg

1399 ryan.txanson@gmail.com mangler automatisk omstarting av services på gtoahpa

1449 lene.antonsen@uit.no sme morfac er nede

Enaresamisk Oahpa

Ryan, Ciprian og Trond har fått enaresamisk oahpa på nett. Trond har publisert info på facebookgruppa. Der var det stor begeistring, mange likes, og ein del konkrete kommentarar. Trond skreiv så ei evaluering.

Kotus-ordboka

Dette blir tema i Oulu. Ryan har sett på den. For å få ut ordpar er det ein relasjonell database, så vi må lage ein query for å få ut alle ordpar.

Michael Rießler har sett på dette, og det finst xslt-script for å endre database-xml til eit meir brukbart format.

Ryan sender ein mail om kva han har funne ut før torsdag.

Neste møte

 • mandag 15.10 kl 8.30