framdrift

Plan framover:

iChat/Skypemøte torsdag kl 13 - første gang 28.okt.

generelt:

 • substantiv, verb og adjektiv skal arbeides med leksikonfilene i words/dicts/smanob/src/
 • notater, planer... i ped/doc/smadoc/
 • ordlister fra bøker etc i ped/sma/inc/
 • ingenting skal legges til i fellesliste.txt
 • det skal ikke arbeides med ordlister i ped/sma/xml/

Arbeid videre for Aajege:

 • lage ordlister fra bøker etc. som legges i ped/sma/inc/
  • evt. bare samisk, så sjekker Lene og sender liste tilbake med hvilke ord som trenger oversettelse
 • rette ord (skrivefeil, normerte former)
  • se filer ped/sma/inc/missing_verb.txt osv.
  • ta gjerne kontakt med Maja for diskusjoner
 • forbedre oversettelser, dele opp i t,tg,mg - (evt. stryke opprinnelig dict-mg), legge til synonymer (dict: no)
 • legge til semantiske sett i leksikonfilene - oversikt over sett og ord i settene legges inn i ped/doc/smadoc/ - etterhvert legges alle sett inn som faste attributter
 • GT lager pronomenfil
  • Aajege bør se på den
 • lage oppgaver som skal inn i MorfaC

Leksa - betaversjon

 • ferdig 12.11 ? - oversettelser (og semantiske sett) bør være ferdig (evt bare s1, s2...)
 • testes av elever på kurssamling 19-21. nov

MorfaS - betaversjon

 • ferdig 25.10
 • testes av elever på kurssamling 19-21. nov

MorfaC - alfaversjon (demo)

 • ferdig 25.10 - diskuteres over ichatmøte
 • testes av elever på kurssamling 19-21. nov

Numra - se på den!

 • legge til ordenstall til 25.10
 • testes av elever på kurssamling 19-21. nov

Røros 22.11.10

Sjå møtereferat

Konklusjonar

leksikonfilene:

 1. bare en stat="pref" for hver mg
 2. semantiske sett i hver mg må ha en felles stat="pref"
 3. bruke tcomm="yes" og exclude="smanob" og dict="no"
 4. være kritisk til bruk av re og te (f.eks. dyrehår, kroppshår)
 5. velge uttrykk fra flerordsfil: multiword_smanob.xml - stryk dem som ikke skal med
 6. legge til semantiske sett i adverbfila, til de ordene vi vil ha med: adv_smanob.xml
 7. legge til synonymer - sjekke logg
  1. til Phrase når det er flere ord i oversettelsen

settene

 1. Lene lager oversikt over antall ord i hvert supersett - http: //giellatekno.uit.no/ped/smadoc/Sem_set_stat.html
 2. lister med ord i semantiske sett i http: //giellatekno.uit.no/ped/smadoc/semantiske_sett.html|ped/doc/smadoc/ (Lene oppdaterer)
 3. merke "vanskelige" ord med nivå 2: f.eks. FAMILY_2

pronomen

 1. GT finpusser på pronomenfilene og sender lister til Aajege for å vurdere oversettinger: pronPers_smanob.xml - legges til i Leksa og i MorfaS (etterhvert MorfaC)

stedsnavn

 1. Stedsnavn. Aajege merker hvilke stedsnavn som skal være med i Leksa i filene propPl_smanob.xml og prop_smanob.xml
   <sources>
     <frequency class="common"/> evt. "rare"
     <geography class="sapmi"/> navn på område evt kommune
   </sources>

Leksa

 1. GT får tcomm til å dukke opp til brukeren

dialektinndeling

  Morfa

  1. Lene skriver hjelpefiler og Aajege ser på dem - gjort
  2. Aajege sender en liste over personnavn som bør inn i Morfa - gjort

  MorfaC

  1. lage oppgaver til MorfaC - verbbøyning og substantivbøyning

  Numra

  1. GT legger til klokkeslett og ordenstall
  2. Framover: grafisk klokke og pedagogiske oppgaver om klokka

  Utprøving

  1. Utprøving internt på Røros
  2. Utprøving her og der

  Grammatikk

  1. Lene og Trond begynner å skrive grammatikk,
  2. Aajege sjekker og legger til eksempler

  Neste møter:

  • Røros: 22. nov
  • Røros: 14-17. jan.
   • 17.1. Videreutvikling av oahpa
   • 18.1. Tilpassing av sma-oahpa til svensk