110915

Møte om sørsamisk oahpa 15.9.2011

Til stades: Lene, Sissel, Marit, Trond,

Saksliste

 • Status quo
  • Lokalisering
  • Grammatikk
  • Morfa C oppgaver
  • Numra - dato
  • nob-sma
 • Deadline
 • Bugliste
 • Neste møte

Status quo

Lokalisering

 • bugane er i orden, og lokaliseringsprosessen fungerer.
 • må finpusses

TILTAKSLISTE:

 • Vurdere tekstene (Røros)
 • Redigere lærerveiledning på norsk (Lene)
  • ped/userdoc/sma/useoahpa/

Grammatikk

TILTAKSLISTE:

 • Lene skriver videre om adjektiv
 • Trond adverb, partikler
 • Aajege lese gjennom med kritisk blikk, etter at Trond og Lene har skrevet det de kan skrive

Morfa C oppgaver

Mulige nye oppgaver:

 • genitivoppgaver med tidsuttrykk
* N-GEN id="gen13"
** Gåessie mPERSNAME+Sg+Gen reakedsbiejjie?
** Dan reakedsbiejjie mMONTH+Sg+Gen 10. biejjien 

Gåessie Laara båata? Dïhte daan mTIME_GEN båata. jirreden - mTIME_GEN: iehkeden/ biejjien/giesien

Gåessie Laara bööti? Dïhte don mTIME_GEN bööti. mTIME_GEN: iehkeden/ biejjien/ giesien

Problemet med jååktan er at det er invariant, det må inn i andre oppgaver i steden.

dager, måneder, år, klokka???

evt. lage flere oppgaver med postposisjoner?

Vanskelige former:

 • Akkusativ (objekt i akk vs. nom)
 • Numerusbøying, kasusformene i flertall
 • Flertallsobjekt (nom vs. akk)

TILTAKSLISTE:

 • Lene lager flere oppgaver

Numra - dato

Trond har fjerne ikkjeeksisterande datoar, 30.2, 31.4, osb.

TILTAKSLISTE:

 • Trond sender genererte lister til Sissel/Marit
 • Sissel/Marit les korrektur
 • Trond diskuterer implementering med Ryan
 • Ryan implementerer

nob-sma

Thomas går no gjennom sma-orda frå nob-sma som ikke er i analysatoren vår.

TILTAKSLISTE:

 • Lene lager ei ny liste til Thomas for sjekk.
 • Lene sjekker at ’ og ikkje ' ligg i kjeldefila.
 • Lene, Ciprian og legger til varianter av substantiver (noen adjektiver) med bindestrek, se på tcomm

Flere ord som står som fraser i nobsma for eksempel "5 ord" står merket som n, altså som enkeltord og ikke som frase.

Det er 40 slike norske ord:

Her er lista:

dyp kulp
egg på kniv
fint regn
frodig område med løvtrær
innbyrdes tremenninger
innmat av dyr
høye ste kalvingstid
kvinnelig kjønnsorgan
kjøre- eller grimetøm
klov (hele kloven med med bein og/ eller klovskall)
liten bamse (kosebamse)
den fremste ledereinoksen som leies foran i raiden
lita jente
liten bunt
liten flokk
liten flokk
liten venn
løype (kjese)
løype (kjese)
mannlig onkelbarn til filleonkel
matplassen i gamma
varmt vær
mildvær om vinteren
niese til filleonkel
reinmerkesnitt (rett avskåret ørespiss)
reinokse under første året etter kastrering, dersom den mister hornene
rundt hårlag på reinens bakfot på innsiden av hasen
samisk organisasjon
skur (regn eller snø)
snøbre om sommeren
snøsørpe på is
spor (enkeltspor etter dyr eller menneske)
tøy (stoff)
stryk i elv
stryk (deng)
strøm i elv eller bekk
svigerdatter (også om kvinne som er gift med ens yngre mannlige slektning)
svigerinne (ektemannens yngre søster eller kusine eller en kvinnes eldre brors eller fetters
svigersønn (også om andre yngre kvinnelige slekningers ektemann)
sørlig vær
tam rein som lett følger mennesker
tette eller fortykningsmiddel
toalett (wc, do)
toalett (wc, do)
bille (blåbukk, tordivel, vannbille o.l.)
tretthet (søvnighet)
dyre- eller fugleunge
ustadig vind
veistykke (strekning)
trekkhull ved matplassen i gamma

TILTAKSLISTE

 • stryk (deng) -- juling, egg på kniv, og andre språkblomar. Marit gjør det.
 • Merking av phrase eller ikkje løyser programmerarane

Deadline

 • Vi distuterer deadline med programmererne

Dialekt

Trond har implementert Språkvariant og Kortformer/Langformer i brukergrensesnittet, i steden for SH og L.

Bugliste

1060 blo P1 Dobbel å i Leksa norsk-samisk

Løst?

1126 maj P2 MorfaC_ Spørsmål samsvarer ikke med svar i vprs28

forhåpentlig løst etter neste installering

1107 maj P3 MorfaC_ verbet dukker ikke opp i vprt22

forhåpentlig løst etter neste installering

1134 enh P5 Mange feilmeldinger i LEKSA

Dette er ein viktig bug: Leksa krasjar når det sørsamiske ordet inneheld æøå.

Sissel: Det gjeld også ord utan æøå. F.eks 'baernie'.

Neste møte

 • 29. september kl 12.30