programmererarbeid

Arbeidsoppgaver for programmere:

Dette er arbeidsplan for programmeringsarbeid for sma-oahpa. Dette dokumentet har en kommentert versjon der vi skriver hvordan det går. Dette dokumentet blir beholdt (og revidert!) for å beholde oversikta.

Ny arbeidsplan (fra møte 1. des 2010)

Røros, deadline 7. januar

Allmenne ting

 1. innlogging - egentlig pga av smeoahpa (sma som prøvekanin)
  1. Initial testing Dec. 20
 2. dokumentasjon for "slå av autoutfyll", og lenke i grensesnittet <form autocomplete="off" /> (prøv i forskjellige nettlesere)
 3. språkparvalg følger lokaliseringsvalg (smeoahpa)
 4. rutine for å berge log før nyinstallering av databasen

Leksa

 1. pronomen inn i Leksa
  1. alle "Pron" merka med <sem class="PRON" />
  2. Pronomen skal bli merka med BOOK
 2. adv_smanob.xml og multiword_smanob.xml skal med bare i Leksa
  1. bare de med "sem class" skal med i Leksa!!
 3. semantiske supersett er definert i pedversions/smaoahpa/data_sma/meta/semantical_sets.xml
 4. "exclude smanob" i Leksa: skal ikke være med fra sma til nob, men bare nob til sma: <e exclude="smanob">
 5. tcomm implementeres i Leksa: tcomm="yes" : stat="pref" vises som kommentar sjøl om fargen blir grønn
 6. to nivåer i semsett som HUMAN1 vs. HUMAN2 i semsett-lista
  1. ikke-programmererne fikser denne
 7. swe og sme skal kunne gå inn i Leksa
  1. Plassering av swe og sme i leksikon (dtd-oppdatering)
   1. swe, nob, … på t-nivå innafor samme tg
   2. sme som egen mg-nivå - <mg> får attributt xml: lang"sme"

Morfa

 1. Morfa morfologisk feedback: X - Help -> popup-vindu
  1. Initial testing Dec. 20
 1. Morfa-C - med et par matriser: data_sma/meta/morfa_questions.xml
 2. pronomen inn i Morfa
  1. Grunnord er manne, månnoeh, …, dvs. alle nominativformene.
  2. Pronomen i Leksa skal dermed implementeres som om de var substantiv: Systemet gir nominativ, og brukeren gir kasusbøyd form. Merk at pronomen skiller seg fra substantiv med ikke å ha numerusbøying, det ville ha blitt et for lite sett å variere over. Første alternativ i MorfaS sin meny ( nominativ flertall) går dermed bort.

Numra

 1. ordenstal i Numra
 2. klokka x 3 i Numra-modus

Etter Røros

Leksa

 1. stedsnavn som valg i Leksa - de som skal med fra filene: prop_smanob.xml og propPl_smanob.xml skal merkes med "geography" og "frequency"
 2. to nivåer i semsett som todimensjonal meny?

Morfa

 1. Dialektinndeling

Numra

 1. grafisk klokke

Allmenne ting

 1. grafikken i admin-log -- er ikke ferdig
 2. lokalisering til svensk --
  1. sv/LOCALE/django.po er ferdig