C S55-planar

Møte om neste versjon av InDesign-verktya

Saksliste

 • status for Hunspell-konverteringa
 • oppgåver for å laga automatisk orddeling

Hunspell-konverteringa

Noverande system:

 • støttar seg på PLX-kodane for samansetjingsreguleringa
 • bruker PLX-transducer + morfemgrensemerke

Ny Hunspell-versjon:

 • ingen samansetjingar
 • bør basera seg heilt på ei rein ordliste med morfemgrenser, ingen PLX-kodar
 • noverande PLX-konvertering er heilt transducer-basert (kanskje med unnatak av sifferdelen)
 • vi treng berre ordliste med morfemgrense, ingen andre ting

Døme på inndeling i ulike Hunspell-leksikon:

viessu
viesu
viesu>ide
viesu>iguin
sdfaf>asdfaf>asfdasdf>adsfasdf>dafaf>in
sdfaf>asdfaf>asfdasdf>adsfasdf>dafaf>n
sdfaf>asdfaf>asfdasdf>adsfasdf>dafaf>iguin
sdfaf>asdfaf>asfdasdf>adsfasdf>dafaf>iguingo

Algoritme:

 • Del ved fyrste og siste morfemgrense, ignorer grense framfor klitika (=dei går til 0 allereie i transduceren).

OPPGÅVER:

 • oppdater make-fila til å ta med morfemgrense ved stavekontrollkompilering for PLX og Hunspell - gjort
 • morfem-grense til 0 før den ekte PLX-prosesseringa - gjort
 • skriv ut stavekontrolltransduser som ordliste før Hunspell-prosessering - gjort

Automatisk orddeling

 • laga orddelingstransduser utan abbr, acro, siffer og hard bindestrek - gjort
 • skriv ut ordliste med alle orddelingspunkt, og ordgrense for samansette ord - gjort
 • kompilera OPatGen, fiksa buggar - gjort
 • integrera OPatGen i byggjesystema våre - gjort med patgen
 • postprosessera for OOo - gjort med patgen

Sjå lenker på eiga side.

Installering

Installeringa er ganske enkel:

 • kopier filene til ei mappe definert av Adobe
 • legg til språkkodar i ei plist-fil

Den største utfordringa blir å leggja til språkkodane i plist-fila. På Mac-en finst det eit program /usr/libexec/PlistBuddy som kan brukast til å manipulera plist-filer direkte.

For Windows finst det ingen slike kommandolineprogram som ein kan lita på finst installert, men i og med at plist-filer er xml-filer, kan ein bruka ein xml-plugg til NSIS for å manipulera den råe xml-en, og på det viset gjera det som må gjerast.