161202

Onsdagsmøte på ein fredag

Tilstede: Ailo, Ciprian, Trond, Lene

Saksliste

Lydkorpuset

Jf. LIA-prosjektet

Trond var på møte på SESAM og fikk testfiler.

UiO vil ha filene i Glossa, det er fint. Vi vil ha dei i Korp også.

Tidsplan:

 • Tilpasse Komi-pipeline til LIA (etter jul)
 • Tilpasse CG til talespråk (Giellatekno/LIA, vurdere etter at vi ser tekst)

TODO-lista

/admin/giellatekno/TODO.html

Trond og Cip gjer lista kortare til neste veke.

Møterommet

Ingen ting har skjedd (?). Trond følgjer opp med Sjur.

MT

Artiklar

Planlegging av artikler

Målgrupper:

 • språkteknologer
 • samiske lingvister
 • språksamfunnene

Innhold:

 • sme-smX
 • hvert språkpar
 • spin-off (f.eks. divvun for smn)

Moment for bidix til artikkel: Tre typar bidix

 • Via automatisk konvertering (sme2smj)
 • Via spegling sme-fin-smn, delvis sme-nob-sma
 • Manuelt (alle)

NDS for enaresamisk

Lansering på samisk veke i Enare? Ciprian diskuterer med Miina eller Marja-Liisa.

NDS-lokalisering

Trond og Ciprian ser på det før jul. Testing for alle språk og aller lokaliseringsspråk.

NRK

"NRK Sápmi sitter på en intern ordbok med rundt 50.000 begreper" - kan man få det for å sammeligne med GT sine dataene?

Møte med NRK (når?), og med Divvun

 • ordbok
  • (legge til deres ordbok til NDS?)
  • legge til NDS på NRK-sidene
 • divvun-program, evt grammatikkontrollen
  • bruke NRK som testbrukere av grammatikkontrollen?
 • MT
  • tilpasse MT-programmet til NRK-sidene, dvs de skriver mer på samisk
   • leserne oversetter sjøl
   • for produksjon via OmegaT
 • TTS
  • Legge inn på NRK-sidene for artikler som ikke har lyd-filer?

Tiltak:

Trond snakkar med Sjur, og deretter med PH. For vår del gjerne møte før jul.

Korp

Ciprian endrer < og > til Apertiums piler.

Oppdaterer testkorpus og brukergrensesnitt.

Tidsfrister, plan:

 • 9. januar deadline for nytt grensesnitt
 • Lemmasøk og nytt innhold: 9. desember

Ailo

 • forbedre innhold (denne uka)
 • legge inn nye tekster (fra mandag)
  • lister frå ML, osb.
 • parallellisering av tekster (diskutere med Ciprian)
  • Møte om parallellisering tidleg neste veke: Ailo, Børre, Ciprian, Trond (tysdag?)

CLARINO

Innføring.