170908

Møte 8. september

Tilstede: Trond, Chiara, Ciprian, Lene

Saker:

  • Orientering av hva vi jobber med

Trond

Har vært på konferanse om keltiske språk, og har lagt ut speller? osv for kornisk

Foredrag med sammenlikning av språkgjenkjenningsprogrammer. Textcat var blant de dårligste

smn-tastatur

Ciprian

Har lagt ut i Korp: fin-smn og nob-sma

Reiser på konferanse: 12.09-17.09

smn ordbok: skal genereres papirordbok snarest mulig,

Chiara

Arbeider med NDS

På denne sida mangler info om kontekst i paradigmer.
Neste store ting: presentasjon av dynamiske derivasjoner

TODO Chiara (evt. Ryan) kan legge inn informasjon om kontekst for paradigmer

Vepsisk skal vere i sanat og ikkje i sonad

Lene

Har hatt kontakt med Ramsalt, som lager internettside for Samisk Høgskole og for Ávvir., vil ha MT inn på desse sidene.

html: Det som ikke er samisk skal merkes, og mellomtitler skal merkes.

Arbeid med Aili om kvensk.