110927p

Møte 27.09.11

Til stades: Trond, Ciprian, Heli, Lene

Saksliste

 • Status quo
 • Progresjon

Bakgrunnsdokument (snart kjent som "bestilling")

Status quo

Orientere om møtet i går

Møtereferatet

Bakgrunn for progresjonslista i det do:

Heli

Heli sett opp Oahpa på egen maskin. Numra, Leksa fungerer.

Dokumentasjonen

NB: sme og sma er ulike, dette må inn i den tekniske dokumentasjonen. Eit oversyn over skilnadene er påbegynt nederst i dette dokumentet:

Bakgrunnsdokument

Leksa, installering

 • Reinstallere systemet (1.1-1.3): Fleire ord, fleire kjelder (bøker, semantikk)
 • c1-c4 er allereie lagt inn i XML.
 • c1-c4 skal inn i drill/forms.py:
BOOK_CHOICES = (
  ('d1', _('Davvin 1')),
  ('d2', _('Davvin 1-2')),
  ('d3', _('Davvin 1-3')),
  ('d4', _('Davvin 1-4')),
  ('sam1031_1', _('SAM-1031-1')),
  ('sam1031_2', _('SAM-1031-2')),
  ('algu', _('algu')),
  ('sara', _('sara')),
  ('bures', _('Bures bures fas')),
  ('oaidnalit', _('Oaidnalit')),
  ('c1', _('Cealkke dearvv. 1')),
  ('c2', _('Cealkke dearvv. 1-2')),
  ('c3', _('Cealkke dearvv. 1-3')),
  ('c4', _('Cealkke dearvv. 1-4')),
  ('all', _('All')),
)

Leksa skal installerast i nu-oahpa. I Leksa er ordklassene blanda, bortsett frå todelinga i Stedsnavn (propernouns) og Ord (alle andre). Orda i Leksa er gruppert etter semantiske sett. I tillegg til de semantiske setta er mwe ein opsjon på linje med (andre) semantiske sett.

Fila names.xml i sma finst ikkje i sme. Den gjeld ikkje Leksa.

TILTAK

 • Døpe om kildefiler til sma-stil (Lene)
 • Dokumentasjon av Leksa skal innehalde liste over filene som trengst.

Installering av ny Leksa:

 1. Finne katalog på victorio + registrere på apache (Cip)
 2. Installere prøveversjon på victorio (Heli, Cip)
  1. Prosedyre
 3. Teste (alle)
 4. Installere nye filer i databasen:
  1. adv_smenob.xml - til disse skal det ikke genereres paradigme
  2. multiword_smenob.xml - til disse skal det ikke genereres paradigme

Restrukturering av katalogstruktur

Vi treng ein ny filstruktur for nu-oahpa.

sme/xml bør splittast der leksikonfiler og morfac-filer er separat

TILTAK

 • Lage plan for ny katalogstruktur
 • Implementer i nu-oahpa

(tidsplan: seinare)

Pronomen i MorfaS

paradigms.txt er nå splitta opp i:

prop_paradigms.txt
v_paradigms.txt
n_paradigms.txt
num_paradigms.txt
a_paradigms.txt

Pronomen: Nivå ein, to.

Kasus, type. "Type" står altså der vi har stamme for andre ordklasser.

Berre med personlege, berre refleksive, begge.

TILTAK

 • Implementering av pronomener i MorfaS

Fikse bug i MORFAC

Lene skriv to nye bugar.

implementere klokka og dato i NUMRA

I dag finst dei berre på sørsamisk.

Sjå dokumentasjonen for kor filene for templat ligg. Fst-filene date-sme.fst, clock-sme.fst ligg klar på victorio i /opt/smi/sme/bin/.

Lokalt (kompiler sjølv i $GTLANG/gt: make GTLANG=sme), og binærfilene ligg deretter i $GTLANG/sme/bin/.

TILTAK

 • Implementer i http: //oahpa.uit.no/nu_oahpa (Heli)

tcomm, stat=pref

sme: Den første omsetjinga av fleire er tilsvarande stat="pref". For å harmonisere det kan Ciprian leggje til attributtverdi på den første omsetjinga.

TILTAK

 • Harmonisere kildefilstrukturen med sma senere (Ciprian)
 • Legge til stat="pref" for første omsetjing i hvert språk der det er fleire (Ciprian)
 • Sett opp testcase for implementering av tcomm (Lene)

Svensk inn i nordsamisk

TILTAK

 • Legge til manglande omsetjingar (Ciprian, Trond)
 • Snu smeswa til swasme (Ciprian)

Framdrift, prioritering, deadline

Mål: Alt i dokumentet bestilling  skal vere gjort i haust.

Deadline

 • Installering av ny database for ny versjon av smenob, nobsme, smefin, finsme for Leksa. (4. okt.)
 • Installering av dato og klokka i Numra. (11. okt.)
 • Pronomener i MorfaS
  • Oppdatere fst. (28. sept.)
  • Implementere pronomener i MorfaS. (18. okt.)
 • Kildefilene under punkt 2. i dokumentet bestilling. (1. nov.)

Neste møte

6. oktober 13.00 (evt. tilpassa Ciprian)