course April2016

MT-beaivvit cuoŋománus

Praktihkalaččat

bistá 5 beaivvi, mii álgit mánnodaga dii. 9

Prográmmaevttohus:

Trond, ML ja Lene leat hupman MT-vahku sisdoalu birra. Dát lea evttohus:

MÁNNODAGA

0 Bures boahtin

 • Doaibmágo? echo ja |apertium -d. sme-smX
 • Leago HFST ok? Kevina gohččumat ođasmahttit HFST:
  • wget http://apertium.projectjj.com/osx/install-nightly.sh
  • sudo bash install-nightly.sh
 • Mii kompileregoahtit sme + smX + sme-smX
 • Vahku prográmma
 • Jorgalanprográmmaid stáhtus

1 Evalueret sme-teavstta MT-jorgalusa

Jorgalit guokte oanehis teavstta:čáppagirjjálašvuođa teavstta ja čoahkkingirjji:

 1. python check_mt-otpt.py -f pseudo_tmx_data/cahceravgga_sme2smn.tmx
 2. open otpt_dir/cahceravgga_sme2smn.html
 3. python check_mt-otpt.py -f pseudo_tmx_data/SP-18-2012_sme2smn.tmx
 4. open otpt_dir/SP-18-2012_sme2smn.html
 • geahččat násttiid ja hash
 • árvvoštallat gielalaš meattáhusaid
 • árvvoštallat syntávssa
 • buohtastahttit dan golbma giellapára jorgalusaid kvaliteahta (WER)

2 Buoridit jorgalanfeaillaid

Mo gávdnat jorgalanfeailla siva

Bargat ieš, oažžut bagadeami

Bargat násttiid ja hash

Missing (násti)

Ovdalgo sáhttá árvvoštallat cealkaga syntávssa dahje váilevaš genererema, de eai galgga leat missing-sánit cealkagis

 • Lasit missing sániid bidixii, ja sánit fertejit leat leksikaliserejuvvon sihke sme- ja smX-FST: s
 • bidix-bargu

Geahččat dan maid analysáhtor ii máhte genereret (hash):

 • echo 'cealkka' |apertium -d. sme-smn-dgen, omd.
  #Pariisa<np><top><sg><loc>
  • buohtastahte analysáhtoriin (usmX ja dsmXNorm)
 
usmn 
Pariisa 
Pariisa	Pariisa+N+Prop+Sem/Plc+Sg+Nom 

dsmnNorm 
Pariisa+N+Prop+Sem/Plc+Sg+Loc 
Pariisa+N+Prop+Sem/Plc+Sg+Loc	Pariisa+N+Prop+Sem/Plc+Sg+Loc	+?

Ferte lasihit/divvut FST (omd. addit +Sg+Loc leksikonii masa Pariisa manná)

Nubbi ovdamearka:

 • #lávluđ<vblex><der_nomag><n><pl><nom>
 • buohtastahte analysáhtoriin (usmX ja dsmXNorm)
 
usmn 
lávluđ 
lávluđ	lávluđ+V+Inf

dsmnNorm 
lávluđ+V+Der/NomAg+N+Sg+Nom 
lávluđ+V+Der/NomAg+N+Sg+Nom	lávluđ+V+Der/NomAg+N+Sg+Nom	+?

Ferte lasihit/divvut FST (addit +Der/NomAg leksikonii masa lávluđ manná)

Leago sme-input riekta?

Geahččat input:

 • echo 'cealkka' |apertium -d. sme-smn-biltrans
  • bidix ráddje biltrans-analysa. Jus omd. dihto sátni lea bidixis dušše adjektiivan, dalle dat ii sáhte oažžut Adv-analysa, vaikko dat livččii rivttes analysa cealkagis.
  • usme čájeha sáni vejolaš analysaid olggobealde bidix
  • jus sátni oažžu boasttu kásusa, omd. genitiivva dan sajis go akkusatiivva, de feaila lea sme syntávssalaš analysas
  • dieđit sme-feailla Lenii, Trondii dahje Duommái

Geahččat sme syntávssalaš analysa apertiumas:

 • echo 'cealkka' |apertium -d. sme-smn-disam

Geahččat sme syntávssalaš analysa olggobeal apertiuma:

Jus buot sánit eai leat mielde bidixis, de lea buoret geavahit dán gohččuma:

 • echo 'cealkka' |smedis

Manne transfer-njuolggadus ii doaimma?

Geahččat chunkema:

 • echo 'cealkka' |apertium -d. sme-smn-chunker

DISTTAGA

3 Giellatekno ja Apertiuma taggaformáhtat

 • Makkár formáhtat
 • Man dihte erohusat
 • dáinna gohččumiin oainnát tággaid:
  echo 'cealkka' |apertium -d. sme-smn-biltrans

Dahje don sáhtát iskat eaŋkilsániid:

 • echo "lohkan" |hfst-lookup .deps/sme.automorf.hfst
 • echo "luuhâm" |hfst-lookup .deps/smn.automorf.hfst

4 Testenbargu:python skriptat

Mis leat dákkár teaksta-máhpat:

 1. texts: fiillat dábálaš txt-formáhtas. _sme.txt ja _smX.txt
 2. tmx_data: sihke sme ja smX seammá fiillas, okta cealkka háválassii. tmx-formáhtain lea vejolaš genereret html-fiilla.
 3. fi.samediggi: sihke sme ja smn seammá fiillas, okta cealkka háválassii. tmx-formáhtain lea vejolaš genereret html-fiilla.
 4. pseudo_tmx_data: dušše sme, okta cealkka háválassii. tmx-formáhtain lea vejolaš genereret html-fiilla.
 5. otpt_dir/: output-directory mas leat fiillat mat leat genererejuvvon python-skriptain.
 • python-skripta ovttagielat teavsttaide: check_mt-otpt.py
 • python-skripta guovttegielat teavsttiade, ja mas lea WER: wercheck_mt-otpt.py

Jorgalit teavstta mii lea juo jorgaluvvon, ja buohtastahttit jorgalusaid:

Jorgalit dihto fiilla, ja rahpat bohtosa:

 1. python wercheck_mt-otpt.py -f tmx_data/100writers_sme2smn.tmx
 2. open otpt_dir/ - de rahpasa finder-láse. Vállje fiilla maid háliidat rahpat.

Jorgalit olles máhpa, ja rahpat bohtosa:

 1. python wercheck_mt-otpt.py -d tmx_data/
 2. open otpt_dir/ - de rahpasa finder-láse. Vállje fiilla maid háliidat rahpat.

Jorgalit teavstta mii ii leat jorgaluvvon ovdal:

Jorgalit dihto fiilla, ja rahpat bohtosa:

 1. python check_mt-otpt.py -f mappe/file
 2. open otpt_dir/ - de rahpasa finder-láse. Vállje fiilla maid háliidat rahpat.

Jorgalit olles máhpa, ja rahpat bohtosa:

 1. python check_mt-otpt.py -d tmx_data/
 2. open otpt_dir/ - de rahpasa finder-láse. Vállje fiilla maid háliidat rahpat.

5 Buoridit jorgalanfeaillaid

 • Bargat ieš, oažžut bagadeami
 • Lasit cealkkapáraid testensiidduide, ja karakterisere daid lingvisttalaččat

Lexical selection

Jus lea eanet go okta vejolaš jorgalus, de sáhttá ráhkadit njuolggadusaid -lrx-fiillas.
omd. sämikielâlâš + human vs sämikiel

Lasit bidixii

 • sámegielat = sämikielâlâš
 • sámegielat = sämikiel

Geavat dán gohččuma vai oainnát taggaid

 • echo 'Doppe lea ollu sámegielat olbmot.' |apertium -d. sme-smn-biltrans
^Doppe<adv><sem_plc><@ADVL→>/Tobbeen<adv><sem_plc><@ADVL→>$ 
^leat<vblex><iv><indic><pres><p3><pl><@+FMAINV>/leđe<vblex><indic><pres><p3><pl><@+FMAINV>$ 
^ollu<adv><@←ADVL>/ennuv<adv><@←ADVL>$ 
^sámegielat<adj><sem_hum><attr><@→N>/sämikiel<adj><sem_hum><attr><@→N>/sämikielâlâš<adj><sem_hum><attr><@→N>$ 
^olmmoš<n><sem_hum><pl><nom><←ext→><@←SUBJ>/olmooš<n><sem_hum><pl><nom><←ext→><@←SUBJ>$
^.<sent>/.<sent>$^.<sent>/.<sent>$ 

Lasit -lrx-fiilii:

 <rule weight="1.0">
  <match lemma="sámegielat">
   <select lemma="sämikiel"/>
  </match>
 </rule>

 <rule weight="0.5">
  <match lemma="sámegielat">
   <select lemma="sämikielâlâš"/>
  </match> 
 </rule>

 <rule weight="0.6">
  <match lemma="sámegielat" tags="adj.sem_hum.attr.*"> (sámegielat<adj><sem_hum><attr><@→N>)
   <select lemma="sämikielâlâš"/>
  </match>
<or>
  <match tags="n.sem_hum.*"/>   (omd. olmmoš<n><sem_hum><pl><nom>)
  <match tags="n.*.sem_hum.*"/>  (omd. oahpaheaddji<n><nomag><sem_hum><pl><nom>)
 </or> 
 </rule>

Nubbi ovdamearka dás: Lexical selection

GASKAVAHKU

6 Hash-listtuiguin bargat

Hash-listu ráhkaduvvo teavsttaid jorgaleami vuođul, ja buot dábáleamos čuolmmat bohtet listtu bajimussii. Nu ahte čuolmmat sorterejuvvojit frekveanssa mielde.

Jus don háliidat ráhkadit ođđa hash-listtu ieš, dahje don háliidat ohcat ovdamearkkaid, de fertet genereret ođđa jorgalusaid: genereret jorgalusaid

Loga eanet hash-listtuid birra dás: hash-listtut

dev/hash-fi-report.fi

 27 #sosiaal<adj><cmp_sgnom><cmp_splitr> sosiála- sosiaal-	sosiaal+A+Cmp/Attr+Cmp/SplitR
 21 #sosiaal<adj><cmp_sgnom><cmp>syergi
 14 #jieškote<prn><ind><sg><gen>
 14 #Sosiaal<adj><cmp_sgnom><cmp_splitr>
 12 #vääri<n><cmp_sgnom><cmp>#ovdâsteijee<n><nomag><sg><loc><south>
  9 #Sosiaal<adj><cmp_sgnom><cmp>syergi
  7 #riehtiministeriö<n><sg><gen> riehtiministeriö	riehti+N+Cmp/SgNom+Cmp#ministeriö+N+Sg+Acc
  6 #Ume<np><top><sg><loc> Ume+N+Prop+Sem/Org+Sg+Loc

Ulbmil: Ipmirdit ja divvut feaillaid.

Gohččumat:

cat dev/hash-report.freq |egrep -v '(cmp|<np-d"#" -f2|cut -d"<" -f1|hfst-lookup smj-sme.automorf.hfst |see
cat dev/hash-report.freq |egrep -v '(cmp|<np>|<top>|der_)'|see

DUORASTAGA

7 Bidix-sanity

Bidix-sanity listu ráhkaduvvo bidix-listtu vuođul. Čuolmmat sorterejuvvojit alfabehtalaččat.

sh bidix-sanity.sh > sanityoutput

Lea vejolaš heivehit sanityoutput nu ahte oaččut listtu mas eai leat namat, ja mas smX-sánit leat sorterejuvvon sáni loahpa mielde. Dalle lea álkit árvvoštallat sániid (seammá sánit bohtet maŋŋálaga) ja maiddái kopieret sániid FST: i.

Go leat dev -máhpas:

sh sortedsanityoutput_withoutprop.txt

Loga eanet bidix-sanity birra.

BEARJADAGA

8 Testen

Regression tests

./t/regression-tests

Pending tests

./t/pending-tests

Loga eanet

9 Derivašuvnnat

 • Taggaid harmoniseren (seammá tagga buot gielain)

Harmoniserte tagger som forteller funksjon:

 • Der/A, Der/Adv, Der/Dimin, Der/NomAct, Der/NomAg, Der/AAdv
 • Der/PassL, Der/PassS, Der/Pass
 • Der/InchL, Der/Caus (Der/ahtte smj)

Forslag om nye tagger som forteller funksjon:

 • pass: Der/halla Der/PassD => Der/PassH Der/PassD Der/PassT

Andre harmoniserte tagger:

 • Der/st, Der/l, Der/d , Der/lasj, Der/sasj, Der/vuota
 • kaus: Der/h Der/ht Der/d Der/tt

Forslag om nye harmoniserte tagger:

 • Der/alla - Der/alle (sma) => Der/alla
 • Der/lágan Der/laakan Der/lagan => Der/laakan
 • Der/lágaš => Der/laagasj
 • Der/las +Der/lis (vearba => adj) => Der/las Der/lis
 • Der/t smj: Der/k => Der/k
 • Der/upmi -- Der/NomActPass , eller er det nok at vi har Der/PassL i strengen før Der/NomAct:
  fuomášit+V+TV+Der/PassL+V+IV+Der/upmi+N+Sg+Nom: fuomášupmi
  => fuomášit+V+TV+Der/PassL+V+IV+Der/NomAct+N+Sg+Nom
  fuomášit+V+TV+Der/NomAct+N+Sg+Nom: fuomášeapmi

Resten av sme-taggene - ikke diskutert, og mange av dem er ikke så viktige for MT

 • Der/meahttun
 • Der/heapmi +Der/ahtes
 • Der/jagaš Der/jagáš => Der/jagasj
 • Der/keahtta <=== marginal ikke-normativ derivasjon for substantiver, samme form som VAbess
 • Der/adda
 • Der/amoš
 • Der/asti
 • Der/at
 • Der/dáfot
 • Der/eamoš
 • Der/easti
 • Der/geahtes
 • Der/has
 • Der/heapmi
 • Der/huhtti
 • Der/huvva
 • Der/muš
 • Der/nuolus
 • Der/náittot
 • Der/seagat
 • Der/stuvva
 • Der/stávval
 • Der/supmi
 • Der/suttat
 • Der/veara
 • Der/viđi
 • Der/viđá
 • Der/ár

10 Missinglisttuiguin bargat

missinglisttut

11 Gávdnat meattáhusaid sme-inputas

 • váilevašvuođat FST: s
 • boasttudisambigueren

12 Syntávssalaš áššit

 • čoaggit ovdamearkkaid
 • gos čoavdit daid, ja mo

13 Transfer-njuolggadusat

Bargat syntávssalaš áššiiguin

Bargu ovdal geassemánu MT-vahku.

FST

Buohkaide

Derivašuvnnat MT perspektiivvas

smn

Adjektiivvat, Px,

MT

Buohkaide

 • bidix-sanity
 • missing-lists politihkalaš domenas
 • hash

smj

bidix

smn

Teknihkalaš áššit

 • Korpus: Paralleallateavsttat
 • Scriptat: bleu/wer
 • Ođđa jorgaluvvon korpus juohke idja
 • Buoridit kompilerenrutiinnaid (FST)

Boahtteáiggi fáttát

 • Metodologiija: Naba jos háliida jorgalit girjji
 • prográmmat dasa