111207p

Møte 07.12.11

Til stades: Ciprian, Heli, Ryan, Trond, Biret-Ánne, Lene

Saksliste

 1. Arbeidet med implementeringa av univOahpa
  1. gjennomgang av arbeidsoppgaver
  2. arbeidsfordeling
  3. tidsfrister og intern avhengighet oppgav
 2. Hvilke kommunikasjonskanaler skal vi bruke framover?
 3. Innlogging for site.uit.no/oahpa kombinert med innlogging for oahpa

Arbeidet med implementeringa av univOahpa

se disse dokumentene:

Numra og MorfaS fungerer, Leksa ikke. Det er ennå mye i py-skriptene som ikke er endra fra sma til sme.

Det er skript som ikke er i bruk: new_views.py

forms.py: inneheld språkpar (TRANS_CHOICES: smanob, smaswe, swesma, nobsma, osv.) til leksa. om denne står ikkje i dokumentasjonen, då bør det. models.py: til smaoahpa var skrive litt meir generelt enn i original smeoahpa views.py: Inneheld fleire sma-trekk: xsyll, INE,

Filstruktur

I dag har vi ein interim filstruktur der nye filer ligg inni gamle. Her er status quo +

main/ped/oahpa = ur-oahpa
main/ped/sme/univ_oahpa_data/data_sme ==> main/ped/sme
main/ped/sme/univ_oahpa_data/data_sme/sme ==> main/ped/sme/src
pedversions/smaoahpa/data_sma

Eit alternativ er dermed
main/ped/sme ==> main/ped/oldsme (dvs. la dagens sme eksistere vidare)
main/ped/sme/univ_oahpa_data/data_sme ==> main/ped/sme

Omdøping:

ped/old_sme  # gml data
ped/old_oahpa # gml django
ped/sme    # ny data
ped/univ_oahpa # ny django

http: //giellatekno.uit.no/ped/nudoc/bestilling.html

TILTAK

 • Gjennomgang av filene i univ_drill og templates for sme-oppdatering: : ( Heli og Ryan)
 • Omdøpe som spesifisert ovafor idag (Ciprian)
 • Arbeide videre med forbedring av innholdet i kildefilene (Lene, Biret Ánne)

Leksa

Svensk, engelsk

Vi kan ha _ENG og _SWE som dummies i leksikonfilene for å implementere til og frå svensk også.

To alternativ:

 1. Legge inn _SWE dummies, og implementere svensk
 2. Ignorere svensk no og legge det til seinare.

MorfaS

Pronomen

Vi skal ha fleire pronomentypar: refleksive, demonstrative, resiproke.

Kontrakte stammer: sma har ikkje kontrakte stammer:

 • sma: 2syll, 3syll, xsyll (xsyll for adjektiv)
 • sme: 2syll, 3syll, Csyll (ikkje contracted)

referanser til bisyllabic, trisyllabic, xsyllabic:

 • univ_drill/game.py
 • univ_drill/forms.py
 • univ_drill/views.py

Oppgavetyper - se bestillingsdokumentet

pron_smenob.xml -> pron_sme.xml (pronPers_smanob.xml)

Kan vera litt arbeid i words_install.py for å vera sikkert at ms="Pron_Refl_osv" funkar i installeringa (~l.140).

rekkjefylgje er litt annerleides i taggane

sma: <analysis ms="Pron_Pers_Sg1_Acc"> sme: <analysis ms="Pron_Refl_Ill_PxSg1">

TILTAK

 • Omdøpe pron_smenob.xml (Lene)
 • Installere i basen, føre inn i .py-filene (Heli, Ryan)

MorfaC

Status quo:

 • N fungerer, V, A, Pron fungerer ikkje.
 • Kjeldefilene i sma og sme ser like ut.

Num skal bli lagt til.

Databasen inneheld sma-pronomen, skal ha sme-pronomen.

Det må vere informasjon om stamme, etc. i l-elementet. Det er framleis sma-kode i scriptet.

TILTAK

 • Bytte pronomen til sme
 • Implementere andre ordklasser
 • Endre script til sme: attributtyper, osb.

Numra

Dagens Numra har 6 språk, univ_oahpa har berre nordsamisk. La oss halde oss til det.

Fungerer med alle fire menyvalg.

TILTAK

 • Fjerne referansen til andre numra-språk frå koden i forms.py

Lokalisering, referanser

Det må vere referanse til sme-lokalisering i django-koden.

TILTAK

 • Lokalisering: Endre instruksjonen til number-to-string for dato (geassemánu 3. b.)
 • Grammatikk-meny må legges til
 • Referanser: Rett referansane i univ_drill/templates/*.html ( Lene)
  • Referansen bør vere if-interfacelanguage-then-referencecontentlanguage (som for framsida)
  • Lokaliseringsspråk til grammatikk og veiledning, slik: sme, fin til sme, swe, nob til nob, eng til eng
 • Legge sme til i django-global (Ryan, Heli)
 • Oversette til sme (Lene)
 • Sjå over dei andre språka (Trond)
 • Lage kontrastiv sme/sma-grammatikk i form av ei kort 10-punktsliste (Trond, evt. Lene) sme versus sma
 • Legge Heli til på giellatekno (Børre) og på AIM (Heli)

Hvilke kommunikasjonskanaler skal vi bruke framover?

 • mellom lingvister og programmerere
  • Dokumentasjonssider
  • Møtereferat
  • epost for diskusjon
 • mellom programmerere
  • chat (fra kl. 1500 er Ryan kanskje online)
 • Bugzilla? Dokumentasjonsside på web?
  • Bugzilla berre når det er bug

Framdriftsdokument:

Vær obs på at en del kildefiler og deres plassering er dokumentert her:

http://giellatekno.uit.no/ped/nudoc/smaformat.html

Innlogging for site.uit.no/oahpa kombinert med innlogging for oahpa

Det gjeld oppsettet på site.uit.no/oahpa. Vi har også site.uit.no/giellatekno.

TILTAK

 • Gje Heli og Ryan passord til site.uit.no, både oahpa og giellatekno (Berit Ánne og Ciprian)
 • Eksperimentere med site.uit.no/giellatekno (Trond, Ryan, Heli)
 • Lage innlogging-oppsettet, må være operativt for studenter fra 2.1.12, men bør kunne testes i god tid før det (Ryan, UiT IT)

Neste møte

Allmenn deadline for tiltaka ovafor: Alt skal vere prøvd før neste møte, og så mykje som mogleg skal vere gjort.

onsdag 14.12 kl. 8.00