univ-oahpa

Interaktiv samiskopplæring ~ Interaktiivalaš sámegiela oahpahus

Intern dokumentasjonen for Interaktiv samiskopplæring på Internett, (univ-oahpa, University Oahpa), 2011-2013. NUV-prosjekt P88/2011

Evaluering, formidling ~ Evalueren, gaskkusteapmi

Møtereferat ~ Čoahkkimat

Framdriftsplan ~ Ovdánanplána

Arbeidsoppgaver ~ Barggut 2013

Arbeidsoppgaver ~ Barggut 2012

Arbeidsoppgaver ~ Barggut 2011

 • Innlogging ~ Sisaloggen - gjort for sma, skal kopieres til sme - ok
 • Modulat 1-2 (SAM-1030, SAM-1031) ok
 • Forbedring av grammatikk ~ Buoridit grammatihka ok
 • Læringsstier ~ Oahppanbálgáid ráhkadit (Fronter våren 2011) - ok
 • Legge til ord fra ~ Lasihit sániid (SAM-1031), gjort våren - ok
 • Reorganisere læringsstier og importere dem til Oahpa ~ Heivehit oahppobálgáid - ok
 • Oppdatere smeOahpa med ny fst og oppdaterte kildefiler ~ Ođasmahttit Oahpa ođđa fst: in jnv - ok
 • Møter ~ Čoahkkimat: Helsinki 17-18.8 ja Oulu 19.8.11 - ok
 • Leksa: adverb skal med ~ lasihit advearbbaid - ok
 • Leksa: multiword - ok
 • Leksa: tcomm - ok

Modulat

 • Utprøving av modul 1 med studenter ~ Geahččaladdat 1. modula studeanttaiguin
  • 2011: UiT
  • 2012: Isak Saba x 2, Ástavuona giellagoahtie, Gáisi giellaguovddáš, Návuona Verddeprošeakta, Porsáŋggu giellaguovddáš
  • 2013: UiT, Gáivuona giellaguovddáš
 • Utprøving av modul 2 med studenter ~ Geahččaladdat 2. modula studeanttaiguin
  • 2011: UiT
  • 2013: UiT, Isak Saba, Ástavuona giellagoahtie
 • Utvikle og utprøve modul 3 SAM-1032 med studenter ~ Ráhkadit ja geahčaladdat 3. modula SAM-1032 skisse
  • 2013: Gáisi giellaguovddáš giđđat ja UiT čakčat
 • Utvikle og utprøve modul 4 SAM-1033 med studenter ~ Ráhkadit ja geahčaladdat 4. modula SAM-1033
  • 2012: UiT
 • Utvikle modul 5, utprøving med SAM-2030 ~ Ráhkadit ja geahčaladdat 5. modula
 • Tilpassing/oversetting i Oulu og Helsinki ~ Heivehit/jorgalit modulaid
  • 2012: Modula 1

Testing

Programmerere og lingvister:Testing på web

Dokumentasjon om testing på web, viktig at det gjøres ofte

Lingvister:Testing av Vasta-, Sahka- og VastaS-oppgaver versus fst og CG skjer i ped/qa_test , les 00_readme .

 • Filene i regressiontests skal ikke gi noen &grm- eller &sem-tagger.
 • Hvert spørsmål-svar-par i filene i errortests skal få &grm- eller &sem-tag.
 • Filene bør testes med testsahka.sh og testvastas.sh hver gang det er gjort større endringer i fst eller sme-ped.cg3.

Arbeidsdokumenter ~ Bargodokumeanttat

Lærestoff ~ Kurssaid sisdoallu

Overføring til gtoahpa og gtlab

kursa.uit.no

Overføring til nytt format (sma-format)

Ulike referansefiler

Genererte filer (for å sjekke innholdet)