Fleksibel Utdanning

Hvor langt er jeg kommet? – Oahpa for flere språk

Intern dokumentasjonen for Hvor langt er jeg kommet? Grammatikklæring med interaktiv tilbakemelding – Oahpa for flere språk, Fleksibel utdanning-prosjekt 2014

Møtereferater

Linker til programmer

Arbeid med de enkelte modulene

Tidsplan

1. kvartal 2014:

  • Lage ny forbedra innlogging, teste med studenter og lærere. Testing vil i første omgang skje med nordsamisk og russisk.

2. kvartal 2014:

  • Implementere Morfa, Leksa og Numra for russisk og kvensk.

3. kvartal 2014:

  • Teste og forbedre innlogging med både samisk-, russisk- og kvenskstudenter.
  • Begynne implementering av View og Sahka/Vasta for russisk.
  • Arrangere workshop, invitere andre språkfag

4. kvartal 2014:

  • Mer arbeid med implementering av View og Sahka/Vasta for russisk.
  • Testing og forbedring av systemet for alle tre språk.