sma-oahpa

Intern dokumentasjon for sma-oahpa

Dette er den interne dokumentasjonen for prosjektet sma-oahpa, sørsamisk Oahpa, OAHPA-åarjel, 2010-2011, jf. også rettleiingssida for OAHPA-åarjel.

Plandokument, framdriftsplanar

Møtereferat

Språkmøte

Programmerarmøte

Arbeidsdokument

Leksikonkonvertering

Her er readmefilene i ped/sma:

Lingvistisk innhald

Programmering

Milepælar

Tidsfrister fram til lansering på Røros 24.10.2011

  • 19.11. 2010: Betaversjon av Leksa og Morfa-S
  • 11.4. 2011: Alle programma skal vere på plass i betaversjon
  • 1.9. 2011: Prosjektperioden er ferdig
  • 19.10. 2011: sma-oahpa blir lansert på Røros

Veiledning for brukerne

Grammatikk for brukerne

Informasjonsmateriell til lanseringa

Hjelpedokument

Testresultat

MorfaC